aktualizováno 28. 5. 2013

Valná hromada ČDU

Aktualizováno 27.4.2013

V pátek 19. dubna 2013 se v rezidenci primátora hl. m. Prahy v objektu Městské knihovny na Mariánském náměstí konala valná hromada svazku České dědictví UNESCO (http://www.unesco-czech.cz/). Tento svazek, založený v roce 2001, zahrnuje české a moravské obce (kromě Brna), na jejichž území se nachází památka zapsaná na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO). Účelem a cílem sdružení je aktivně přispívat k vytváření podmínek a účinných nástrojů pro zachování nejcennějších statků kulturního a přírodního dědictví, které jsou zapsány na Seznam UNESCO, dále pro jeho propagaci a pro jeho trvale udržitelné využívání. Pravidelně pořádá různé akce v „unescových" obcích i památkách, spolupracuje s touroperátory i organizacemi zabývajícími se propagací cestovního ruchu.

Vstup hl. m. Prahy do tohoto svazku byl odsouhlasen Radou hl. m. Prahy dne 18. prosince 2012 a následně Zastupitelstvem hl. m. Prahy dne 24. ledna 2013. Proces přístupu byl završen slavnostním podpisem dohody o přistoupení předsedou sdružení RNDr. Liborem Kabátem (starostou obce Lednice) a primátorem hl. m. Prahy Doc. MUDr. Bohuslavem Svobodou, CSc., který se uskutečnil po skončení pracovní části valné hromady.

Členství hlavnímu městu Praze v tomto svazku přinese řadu výhod, především v oblasti společného „lobbingu", společné propagace, v osvětové a vzdělávací oblasti, i výhody ekonomické. Sdružení také využívá prostředky z grantů a programů Ministerstva kultury i finance z evropských fondů.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov