aktualizováno 2. 7. 2013

Setkání měst Český Krumov, Cheb, Kutná Hora, Mikulov

Aktualizováno 2.7.2013

Ve dnech 28. - 29.6.2013 proběhlo v Českém Krumlově setkání se zástupci měst Cheb, Kutná Hora a Mikulov. Pozvání starosty města Dalibora Cardy přijali: za město Cheb: starosta města RNDr. Pavel Vanoušek, místostarosta města Ing. Michal Pospíšil, tajemník Městského úřadu Mgr. Václav Sýkora, za město Kutná Hora: starosta města RNDr. Ivo Šanc, CSc., místostarosta města Ing. Jiří Franc, místostarostka města Mgr. Dana Vepřková a za město Mikulov: starosta města Rostislav Koštial a zastupitel Ing. Petr Marcinčák.

Hosté byli pozváni k diskuzi nad aktuálními tématy do kanceláře starosty. Mezi hlavní diskutovaná témata patřili mj. městské vyhlášky, problematika Městské policie,  bezpečnostní situace ve městě a infrastruktura okrajových částí města a výherní hrací automaty. Sdílet zkušenosti z měst z jiných koutů České republiky se ukázalo jako velmi přínosné a všichni zúčastnění se dohodli na dalším společném setkání.

Na programu přátelské návštěvy byla také prohlídka Cisterciáckého klaštera ve Zlaté Koruně, návštěva představení Barokní pantomimy s hudbou Antonia Vivaldiho v Zámeckém barokním divadle a prohlídka nově zrekonstruované synagogy a probíhající výstavy s názvem 4 fotografové, 2 země, 1 region.

 

Setkání měst Cheb, Kutná Hora, MikulovSetkání měst Cheb, Kutná Hora, Mikulov

Setkání měst Cheb, Kutná Hora, MikulovSetkání měst Cheb, Kutná Hora, Mikulov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov