aktualizováno 12. 12. 2008

aktualizováno 10. prosince 2008 11:40

Aktuálně

10. prosince 2008 Horní ulice byla slavnostně otevřena pro dopravu a předána Českokrumlovským k užívání.

Slavnostní otevření Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Slavnostní otevření Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Slavnostní otevření Horní ulice, foto: Jitka Augustinová

1. prosince 2008 Horní ulice je zadlážděna a probíhají dodělávací práce v různých částech ulice. Doprava bude znovu zprovozněna v pondělí 8. prosince 2008.

Horní ulice dokončená rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová Horní ulice dokončená rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová Horní ulice dokončená rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová

30. listopadu 2008 Horní ulice má dokončenu zádlažbu. Průchod ulicí je možný bez problému. Dopravě vjezd zatím není umožněn. V příštím týdnu budou dodělávány drobné opravné práce. V 17:00 bude v rámci zahájení adventu v Českém Krumlově slavnostně otevřena Horní ulice.

Fotografie ze slavnostního otevření:

Zrekonstruovaná a osvětlená Horní ulice - slavnostní zahájení adventu, foto: Lubor Mrázek

28. listopadu 2008 Třetí etapa rekonstrukce se blíží do finále. U mostu k divadlu před Hotelem Růže se pokládá poslední část zádlažby a v celé Horní ulici probíhá oprava nedodělků nebo propadlých dlažebních kostek. Termín dokončení stavy 10. prosince by mohl být dodržen. V neděli 30. listopadu bude slavnostně představena v rámci adventního programu zrekonstruovaná Horní ulice. Předpokládáme, že práce budou dodělávány i v průběhu prosince.
Průchod Horní ulicí je možný bez problémů. U mostu k městskému divadlu je průchod omezen na úzký chodník.
Zásobování Horní ulice prbíhá nadále od náměstí Svornosti.

Rekonstrukce Horní ulice - 3. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice - 3. etapa, foto: Jitka Augustinová

24. října 2008 Na dnešním jednání za účasti dodavatele zádlažby Horní ulice, odboru investic a odboru dopravy a silničního hospodářství bylo dohodnuto, že od pondělí 27. října po dobu 14 dní dojde ke změně zásobování Horní ulice. Do Hotelu Růže bude zásobování umožněno ze směru od mostu a ostatní provozovny v Horní ulici budou zásobovány ze směru od náměstí po Prelaturu. Prostor mezi Prelaturou a Hotelem Růže bude vyhrazen dodavateli pro dláždění komunikace. Pohyb chodců bude v tomto úseku umožněn po již zadlážděném chodníku. Dohodnutý způsob zásobování je podmíněn propojením plynovodu a zasypáním výkopu v úseku před mostem.

23. října 2008 Prohlédněte si aktuální fotogalerii rekonstrukce Horní ulice. 1.etapa je dokončena. Horní je zadlážděna od náměstí až k Masné a Kostelní ulici. V těchto dnech se propojuje plynovod u mostu u divadla a je omezen vjezd vozidel do Horní ulice z této strany. Druhá etapa zádlažby navázala dlážděním chodníků na straně u seminární zahrady a Regionálního muzea.

Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní - 2. etapa, foto: Jitka Augustinová

21. října 2008 Od středy 22. října do pátku 24. října bude Výstavba plynovodů propojovat nový plynovod na stávající plynovod před mostem (u divadla). V tomto období bude pro zásobování a vjezd uzavřena Horní ulice z tohoto směru. Provozovny budou zásobovány ze směru od náměstí Svornosti. Průchod pro pěší bude zachován.

Dodavatel stavby přemístí dopravní znašení a bude informovat všechny provozovny v Horní ulici o změně trasy pro zásobování. Pro chodce zajistí bezpečný průchod kolem výkopu pro plynovod a v případě potřeby se využijí lávky.

23. září 2008 Na kontrolním dni bylo dohodnuto, jak bude fungovat průchodnost stavbou během Svatováclavských slavností. Celá Horní ulice bude od pátku 26. září do úterka 30. září (popř. středy 1. října ) kompletně průchozí, nebude nutno Horní obcházet přes Masnou nebo Kostelní. Bude tedy zajištěn průchod k WC, k bankomatu České spořitelny a.s., do MIMIBARU v Prelatuře atd. K omezení průchodnosti může dojít u vstupu do Kostelní ulice, kde bude dodělávána zádlažba.

Od pondělí 29. září budou probíhat stavební práce na propojení 2 plynovodních řadů a výkop bude veden ve spojce s Masnou ulicí. Masná ulice tedy nebude v těchto dnech průchozí. Uzavírka Masné bude trvat nejpozději do středy 1. října. Průchod bude umožněn celou Horní ulicí, od náměstí Svornosti k Regionálnímu muzeu.

Stav prací: K seminární zahradě je odstraněn původní asfaltový povrch a dlážděné chodníky a částí silnice je veden výkop pro plynovod. Od náměstí Svornosti jsou již zemní práce ukončeny a může začít výměna nového povrchu. V polovině ulice od náměstí po Masnou jsou instalovány obrubníky.

Fotografie z kontrolního dne:

Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová

Rekonstrukce Horní ulice 2, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová

17. září 2008 Úterní kontrolní den naznačil, že plynaři dokončili přepojení úseku od výkopu před prodejnou knih k odbočce do Masné ulice. Výkop před Expedicí byl zasypán a zhutněn. Dnes by měl být předán úsek I. etapy od plynařů Povltavské stavební společnosti, která by měla začít s pokládkou obrubníku podél levé strany komunikace (z pohledu od náměstí) v I.etapě. Předpokládaný termín ukončení prací na plynovodu v celé Horní ulici je stanoven na 17. října.

16. září 2008 První etapa pokládky plynovodu, tj. úsek od náměstí po ukončení stávajícího výkopu před obchodem knihkupectví Expedice byla ukončena. Druhá etapa pokládky plynovodu bude zakončena před vjezdem do Prelatury s předpokládaným termínem 23. září. Třetí etapa pokládky plynovodu bude provedena na úroveň č.p.151. V souvislosti s požadavkem Hotelu Růže na zabezpečení příjezdu k hotelu po asfaltovém krytu na dny 26. - 28. září bude k tomuto termínu ukončeno odstraňování asfaltového krytu na úrovni č.p.151. Zakončení pokládky plynovodu v Horní ulici je předpokládáno v polovině října.

Při napojování nového plynovodu v úzkém místě před mostem předpokládá E.ON uzavírku příjezdu ze směru od mostu na tři pracovní dny. Tuto uzavírku bude dodavatel pokládky plynovodu povinen s předstihem projednat s odborem dopravy Městského úřadu v Českém Krumlově.

Firma VAK bude provádět kontrolu domovních uzávěrů a šoupat. Po dohodě s Povltavskou stavební s.r.o. budou uzávěry nebo šoupata obnaženy a zjištěna jejich funkčnost. Na základě zjištěného stavu bude operativně rozhodnuto o případně výměně.

Společnost O2 Telefonica nahlásila dílčí úpravy svých vedení v Horní ulici. Po konzultaci s městem byly dohodnuty úpravy u vstupu do Prelatury a do Hotelu Růže. Společnost se podřídí průběhu stávajících prací a neohrozí termíny dokončení jednotlivých etap.

Výkopové práce a odkrývka asfaltu pokročily na úroveň seminární zahrady.

10. září 2008 - Výkopové práce a odkrývka asfaltu pokročily k Hotelu Růže. Průchodnost je možná přes Kostelní ulici i Masnou - vyhrazené trasy. Do provozoven je zachován vstup. K bankomatu se dá dostat přes staveniště. Zpevněný původní chodník končí u restaurace Gotika. Prosíme všechny o zvýšenou opatrnost při průchodu stavbou (šotolina, kameny, nezpevněná půda, lávky). Do knihkupectví je i nadále vchod z ulice Masné.

Horní ulice - rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová Horní ulice - rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová Horní ulice - rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová Horní ulice - rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová Horní ulice - rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová Horní ulice - rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová Horní ulice - rekonstrukce, foto: Jitka Augustinová

8. září 2008 - Výkopové práce a odkrývka asfaltu pokročily na úroveň Prelatury a nádvoří Městské knihovny. Průchodnost je možná přes Kostelní ulici i Masnou - lávky a vyhrazené obchůzné trasy. Do provozoven je zachován vstup. K bankomatu se dá dostat přes staveniště.

Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová

Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová

4. září 2008 - Výkopové práce pro pokládku plynu pokračují i dále v Horní ulici. Ve směru z náměstí vpravo je veden výkop a odstranění asfaltové vrstvy podél domů až k Prelatuře.

Kostelní ulice je v těchto dnech špatně průchozí kvůli sutině a těžké technice.

Do Masné ulice je veden výkop kvůli přípojce plynu. Prosíme obyvatele a návštěvníky města o trpělivost a pozornost a zvýšenou bezpečnost kvůli probíhajícím stavebním pracem. Do části Masné ulice bude zasahovat výkop pro plynovodní přípojku a část bude nově předlážena. Po odkrytí povrchových vrstev by měli dělníci na výkop položit dřevěné lávky. Tato část rekonstrukce by měla trvat cca 1 týden. Omlováme se jménem druhého investora (E.ON) za zhoršení průchodnosti Masnou ulicí. Fotografie 14:30 - bude vykopáno během dne celé a umístí se lávky:

Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová

Areál Prelatury - zde jsou uskladněny na hromadě dlažební kostky.

Dns zahájí práce plynaři. Odpojení plynu: Do nemovitostí na začátku Horní ulice (v mapě vyznačeno jako první etapa) bude odpojen přívod plynu na cca 4 dny.

Provozovna Melodie - hudební nástroje je dnes uzavřena.

V odkrývce asfaltu se pokračuje proti plánu i dále Horní ulicí - cca 6 metrů nad křížení s Masnou ulicí je odstraněna asfaltová vrstva z vozovky. Chodníky jsou zachovány (minimálně vlevo ve směru z náměstí). Fotografie:

Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice, foto: Jitka Augustinová

3. září 2008 - Odstraněna asfaltová vrstva od hrany náměstí Svornost, cca 5 metrů nad křižovatku s Masnou ulicí. Chodníky do Masné i do Kostelní ulice jsou zachovány. Doporučujeme chodcům obcházet stavbu Masnou a Šatlavskou ulicí.
Fotografie rekonstrukčních prací a dopravních omezení:

Rekonstrukce Horní ulice 1, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice 1, foto: Jitka Augustinová Rekonstrukce Horní ulice 1, foto: Jitka Augustinová

1. září 2008 - Horní ulice byla uzavřena pro dopravu a byla zahájena první etapa rekonstrukce. V úseku od hrany náměstí Svornosti po Kostelní ulici byla zahájena odkrývka asfaltové vrstvy. Omlouváme se za hluk, který způsobují zbíječky likvidující starý asfalt.

28. srpna 2008 - Doplněn informační leták pro veřejnost. Ke stažení zde.

25. srpna 2008 - Rekonstrukce zatím nebyla zahájena. Město informovalo vlastníky nemovitostí a provozovatele v Horní ulici, Integrovaný záchranný systém, Policii ČR a dodělává administrativní zaopatření rekonstrukcí.

Obecné informace k rekonstrukci a k omezením po celou dobu stavbyHorní ulice v Českém Krumlově, v popředí objekt bývalé Kaplanky, Horní č. p. 159, foto: Libor Sváček

 • počátek rekonstrukce: 1. září 2008
 • konec rekonstrukce: do 10. prosince 2008
 • důvod rekonstrukce: výměna asfaltového povrchu + rekonstrukce plynovodu a přípojek (2 různé stavby)
 • dodavatel: Povltavská stavební společnost, s.r.o. (zádlažba), Výstavba plynovodů s.r.o. (plyn)
 • investor: město Český Krumlov (zádlažba), E.ON (plyn)
 • náklady pro město: 6,089 milionů Kč
 • etapizace: 3 etapy

Omezení:

 • provozovny, byty a kostel: přístup bude umožněn (lávky)
 • doprava: vjezd bude umožněn pouze na stávající povolení, a to vozidlům zásobování do 3,5 t a od 18:00 do 8:00; vjezd i výjezd bude u Městského divadla Český Krumlov (vozidla budou muset vycouvat)
 • parkování: nebude možné v celé Horní ulici, držitelé parkovacích karet v Horní ulici nebudou platit za parkovací místo po dobu uzavírky, náhradní parkování bude zajištěno u čerpací stanice Agip (odbor dopravy vydá parkovací karty)
 • objízdná trasa: 1) Latrán nebo 2) Objížďková silnice - Tavírna - Linecká - Kájovská - Široká - Dlouhá - Soukenická - Panská - náměstí Svornosti
 • hluk ze stavby: maximálně od 8:00 do 18:00

Informační leták pro veřejnost

Stáhněte si informační leták se souhrnem základních údajů o rekonstrukci. Klikněte zde.

Mapa rekonstrukcíMapa ČK - Horní ulice

1. etapa (od náměstí Svornosti po Kostelní ulici) do konce září

 • kde: rekonstrukce části od hrany náměstí Svornosti po ulici Kostelní
 • kdy: 1. září 2008 - konec září 2008
 • doprava: průchod, ani průjezd rekonstruovanou částí nebude možný (od náměstí po Kostelní ulici)
 • obchůzná trasa: Kostelní ulice nebo Masná ulice a Šatlavská ulice
 • zásobování: vjezd do rekonstruované části nebude možný (od náměstí Svornosti po Kostelní ulici)
 • svoz odpadu: nebude změněn
 • dodávka plynu: přerušení dodávky v plynu není plánováno
 • bankomat České spořitelny a.s.: přístup nebude možný
 • veřejné záchody: budou v provozu
 • průběh prací: odstranění asfaltové vrstvy - skrývka stávající komunikace a chodníku (1 týden), plynaři E.ON - práce na výměně plynu a přípojek (1-2 týdny), zádlažba komunikace a chodníků (1-2 týdny)
 • ostatní: viz obecné informace

2. etapa (od muzea po Kostelní ulici - pravá strana Horní ulice)

 • kde: rekonstrukce pravé poloviny komunikace od Kostelní ulice po Regionální muzeum (na této straně je např. seminární zahrada, muzeum, Hotel Arcadie, Restaurace Konvice aj.)
 • kdy: konec září 2008 - polovina listopadu 2008
 • doprava: průchod bude možný s drobnými omezeními po druhé polovině ulice, chodci musí dbát zvýšené opatrnosti; vjezd bude umožněn pouze pro zásobování od 18:00 do 8:00, op dohodě se stavbyvedoucím i v jiném nezbytně nutném termínu
 • svoz odpadu: Služby města Český Krumlov řeší s provozovateli, bude upřesněno
 • dodávka plynu: přerušení dodávky v plynu není plánováno
 • průběh prací: odstranění asfaltové vrstvy, plynaři, dláždění
 • ostatní: viz obecné informace

3. etapa (od muzea po Kostelní ulici - levá strana Horní ulice)

 • kde: rekonstrukce levé poloviny komunikace od Kostelní ulice po Regionální muzeum (na této straně je např. Hotel Růže, Prelatura, Městská knihovna)
 • kdy: polovina listopadu 2008 - počátek prosince 2008
 • ostatní: viz obecné informace

Kontakty

 • Odbor investic Městského úřadu Český Krumlov - Hynek Pazderka, tel.: 380 766 717
 • Povltavská stavební společnost, s.r.o. - stavbyvedoucí Kamil Komárek, tel.: 602 177 981
 • Výstavba plynovodů s.r.o - stavbyvedoucí Josef Pouzar, tel.: 606637240
 • Městská policie - stálá služba, tel.: 380 711 451
 • Policie ČR, tel.: 974 232 111
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: