aktualizováno 27. 1. 2020

Podpora sociálních služeb v Českém Krumlově

aktualizováno 20.6.2019

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I. - V.

Jihočeský kraj realizuje od roku 2008 projekty na podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji spolufinancované z Evropské unie. Hlavním cílem projektů je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby jsou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce.

Podpora sociálních služeb je poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

Finančně podpořeny jsou základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Logo ESF, MŠMT, JčK IP

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I. - III. byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Logo OPZ_podpora socialnich sluzeb IP V

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. a V. byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytují poskytovatelům sociálních služeb k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Město Český Krumlov získalo v rámci jednotlivých projektů a programů finanční prostředky na zajištění sociálních služeb Azylový dům (pro matky s dětmi) a Dům na půl cesty.

Logo Jihočeský kraj PNG

Účelové dotace na sociální služby jsou poskytovány z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektech

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I. - V.

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.4/3.1.00/05.00014
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Program podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1.8.2008 - 31.7.2012
Podpora města ČK: 6.541.671,28 Kč na období 1.4.2009 - 30.6.2012
z toho na AD*: 3.361.096,15 Kč
z toho na DNPC**: 3.180.575,13 Kč

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00066
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Program podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1.8.2012 - 31.3.2015
Podpora města ČK: 3.257.003,65 Kč na období 1.4.2013 - 31.12.2014
z toho na AD*: 1.590.029,73 Kč
z toho na DNPC**: 1.666.973,92 Kč

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00088
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Program podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1.10.2014 - 31.10.2015
Podpora města ČK: 1.176.000 Kč na období 1.1.2015 - 30.9.2015
z toho na AD*: 618.000 Kč
z toho na DNPC**: 558.000 Kč

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897
Investiční priorita: 2. 1 Aktivní začleňování
Program podpory: Operační program Zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1. 11. 2015 - 30.4. 2019
Podpora města ČK: 4.588.320 Kč na období 1.4.2016 - 31.12.2018
z toho na AD*: 3.400.320 Kč
z toho na DNPC**: 1.188.000 Kč

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
Investiční priorita: 2. 1 Aktivní začleňování
Program podpory: Operační program Zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 9. 2022
z toho na AD*: 6.621.027 Kč na období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
z toho na DNPC**: 1.286.625 Kč na období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022

Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

Účelová dotace Jihočeského kraje 2008
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.2008
Celkové výdaje: 1.037.224,90 Kč
z toho na AD*: 597.223,50 Kč
z toho na DNPC**: 440.001,40 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2009
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.2009
Celkové výdaje: 421.449,40 Kč
z toho na AD*: 285.761,94 Kč
z toho na DNPC**: 135.687,46 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2012
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.2012
Celkové výdaje: 922.386,44 Kč
z toho na AD*: 459.391,48 Kč
z toho na DNPC**: 462.994,96 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2013
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.3.2013
Celkové výdaje: 295.000 Kč
z toho na AD*: 225.000 Kč
z toho na DNPC**: 70.000 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2015
Termín realizace projektu: 1.10. - 31.12.2015
Celkové výdaje: 387.400 Kč
z toho na AD*: 206.000 Kč
z toho na DNPC**: 181.400 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2016
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.3.2016
Celkové výdaje: 392.200 Kč
z toho na AD*: 307.200 Kč
z toho na DNPC**: 85.000 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2019
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.2019
Celkové výdaje: 364.000 Kč
z toho na AD*: 0 Kč
z toho na DNPC**: 364.000 Kč

Vysvětlivky:
* Azylový dům
**Dům na půl cesty

Aktuality

 

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Šolcová Romana, Ing.
Odbor / oddělení: OSSPD
Funkce: referent
E-mail: romana.solcova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 414

 

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov