aktualizováno 1. 1. 2023

Podpora sociálních služeb v Českém Krumlově

aktualizováno 20.6.2019

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I. - VI.

Jihočeský kraj realizuje od roku 2008 projekty na podporu sociálních služeb v Jihočeském kraji spolufinancované z Evropské unie. Hlavním cílem projektů je zajistit dostupnost a rozvoj vybraných druhů sociálních služeb (zejména služeb prevence) na území Jihočeského kraje. Kvalitní sociální služby jsou za pomoci finančního příspěvku z Evropského sociálního fondu zajištěny pro osoby sociálně vyloučené nebo osoby ohrožené sociálním vyloučením, snahou je napomoci těmto osobám k plnému zapojení do ekonomického, kulturního a společenského života a vytvořit podmínky pro jejich návrat na trh práce.

Podpora sociálních služeb je poskytována v návaznosti na plánování sociálních služeb za účelem optimalizace sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji, prováděné v souladu se Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje.

Finančně podpořeny jsou základní činnosti poskytovatelů sociálních služeb vycházející ze zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Logo ESF, MŠMT, JčK IP

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I. - III. byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.

Logo OPZ_podpora socialnich sluzeb IP V

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV. a V. byly financovány z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost. Projekt Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI. je financován z Operačního programu Zaměstnanost plus.

Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje se poskytují poskytovatelům sociálních služeb k financování neinvestičních nákladů souvisejících s poskytováním sociálních služeb v rozsahu dle vydaných Pověření Jihočeského kraje k poskytování služby obecného hospodářského zájmu, konkrétně k zajištění dostupnosti poskytování sociální služby v rozsahu základních činností na území kraje a bude poskytovatelům služeb poskytnuta jako součást vyrovnávací platby v souvislosti s plněním závazku veřejné služby. Dotace může být poskytnuta poskytovatelům sociálních služeb, které jsou v souladu s platným Střednědobým plánem rozvoje sociálních služeb Jihočeského kraje a podpořeno může být jen poskytování sociálních služeb, které jsou zařazeny do základní sítě sociálních služeb v Jihočeském kraji.

Město Český Krumlov získalo v rámci jednotlivých projektů a programů finanční prostředky na zajištění sociálních služeb Azylový dům (pro matky s dětmi) a Dům na půl cesty.

Logo Jihočeský kraj PNG

Účelové dotace na sociální služby jsou poskytovány z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektech

Projekty Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji I. - VI.

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji
Registrační číslo: CZ.1.4/3.1.00/05.00014
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Program podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1.8.2008 - 31.7.2012
Podpora města ČK: 6.541.671,28 Kč na období 1.4.2009 - 30.6.2012
z toho na AD*: 3.361.096,15 Kč
z toho na DNPC**: 3.180.575,13 Kč

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji II.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00066
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Program podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1.8.2012 - 31.3.2015
Podpora města ČK: 3.257.003,65 Kč na období 1.4.2013 - 31.12.2014
z toho na AD*: 1.590.029,73 Kč
z toho na DNPC**: 1.666.973,92 Kč

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji III.
Registrační číslo: CZ.1.04/3.1.00/05.00088
Oblast podpory: 3.1 Podpora sociální integrace a sociálních služeb
Program podpory: Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1.10.2014 - 31.10.2015
Podpora města ČK: 1.176.000 Kč na období 1.1.2015 - 30.9.2015
z toho na AD*: 618.000 Kč
z toho na DNPC**: 558.000 Kč

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji IV.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0001897
Investiční priorita: 2. 1 Aktivní začleňování
Program podpory: Operační program Zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1. 11. 2015 - 30. 4. 2019
Podpora města ČK: 4.588.320 Kč na období 1.4.2016 - 31.12.2018
z toho na AD*: 3.400.320 Kč
z toho na DNPC**: 1.188.000 Kč

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji V.
Registrační číslo: CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0010156
Investiční priorita: 2. 1 Aktivní začleňování
Program podpory: Operační program Zaměstnanost
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1. 1. 2019 - 30. 9. 2022
z toho na AD*: 5.608.088,42 Kč na období 1. 1. 2019 - 30. 6. 2022
z toho na DNPC**: 1.286.625,00 Kč na období 1. 1. 2020 - 30. 6. 2022

Název projektu: Podpora sociálních služeb v Jihočeském kraji VI.
Registrační číslo: CZ.03.02.01/00/22_003/0000174
Program podpory: Operační program Zaměstnanost plus
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Realizátor projektu: Jihočeský kraj
Termín realizace: 1. 10. 2022 - 30. 4. 2026
z toho na AD*: 9.914.400 Kč na období 1. 1. 2023 - 31. 12. 2025

Účelové dotace z rozpočtu Jihočeského kraje

Účelová dotace Jihočeského kraje 2008
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.2008
Celkové výdaje: 1.037.224,90 Kč
z toho na AD*: 597.223,50 Kč
z toho na DNPC**: 440.001,40 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2009
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.2009
Celkové výdaje: 421.449,40 Kč
z toho na AD*: 285.761,94 Kč
z toho na DNPC**: 135.687,46 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2012
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.2012
Celkové výdaje: 922.386,44 Kč
z toho na AD*: 459.391,48 Kč
z toho na DNPC**: 462.994,96 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2013
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.3.2013
Celkové výdaje: 295.000 Kč
z toho na AD*: 225.000 Kč
z toho na DNPC**: 70.000 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2015
Termín realizace projektu: 1.10. - 31.12.2015
Celkové výdaje: 387.400 Kč
z toho na AD*: 206.000 Kč
z toho na DNPC**: 181.400 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2016
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.3.2016
Celkové výdaje: 392.200 Kč
z toho na AD*: 307.200 Kč
z toho na DNPC**: 85.000 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2019
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.2019
Celkové výdaje: 364.000 Kč
z toho na AD*: 0 Kč
z toho na DNPC**: 364.000 Kč

Účelová dotace Jihočeského kraje 2022
Termín realizace projektu: 1.7. - 31.12.2022
Předpokládané celkové výdaje: 844.000 Kč
z toho na AD*: 844.000 Kč
z toho na DNPC**: 0 Kč

Vysvětlivky:
* Azylový dům
**Dům na půl cesty (sociální služba Dům na půl cesty byla zrušena ke dni 30. 6. 2022)

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: