aktualizováno 11. 6. 2020

Zpracování projektového záměru na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny na území města Český Krumlov

Projektový záměr na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny bude obsahovat návrhy opatření pro zajištění retence vody a zvýšení kvality vody v povodí, tato opatření budou zahrnovat jak přírodě blízká, tak technická opatření. Cílem projektu je zmírnění/eliminace negativních dopadů hydrologických extrémů na živ. prostředí i obyvatele (zejména bahnotoky, ale i zvýšený soustředěný odtok srážkové vody). S tím souvisí i řešení plošných zdrojů znečištění.

Logo Jihočeský kraj PNG

Projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Zpracování projektového záměru na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny na území města Český Krumlov
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj / program Podpora zpracování projektových záměrů na studie pro zmírnění dopadů klimatické změny 2020
Realizátor projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 01 - 12/2021
Stav projektu: projekt ukončen
Celkové způsobilé výdaje projektu: 480 733 Kč (z toho dotace 100 %)

Popis projektu

Díky realizaci projektu bude vytvořen komplexní hydrologický obraz správního území města Český Krumlov, na základě kterého budou navrhována a implementována konkrétní opatření. Jeho úkolem je zejména specifikace obsahu studie, návrh harmonogramu realizace, kalkulace nákladů, specifikace požadavků pro zpracování zadávací dokumentace pro výběr zpracovatele a zpracování následných projektů pro realizaci konkrétních opatření.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: