aktualizováno 23. 10. 2020

Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov

aktualizováno 23. 10. 2020

Cílem projektu je podpořit rozvoj moderních služeb eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií.

Logo EU + MMR

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Rozvoj služeb eGovernmentu města Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0006341
Poskytovatel podpory: Ministerstvo pro místní rozvoj - Integrovaný regionální operační program
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Kaplická 439, Český Krumlov
Termín realizace projektu: duben 2017 - červen 2022
Stav projektu: ukončena realizační fáze projektu
Celkové způsobilé výdaje projektu: 13 278 878 Kč
z toho dotace: 11 950 990,19 Kč

Popis projektu

Cílem projektu je podpořit rozvoj moderních služeb eGovernmentu pořízením informačních a komunikačních technologií. Připraví bezpečné a důvěryhodné prostředí informačního systému pro výkon e-Govern. služeb prostřednictvím portálu občana, doplní elektronizované agendy o příslušné moduly informačních systémů, vhodné formuláře pro životní situace a posílí infrastrukturu pro uskutečnění záměrů. Připravuje informační systém MěÚ pro úplné elektronické podání.

Přehled hlavních aktivit projektu:

- Portál občana a formuláře pro agendy
- Elektronizace procesů a manažerské nástroje
- Elektronická spisová služba a eIDAS
- IDM
- Single sign on
- ServiceDesk system
- Elektronizace veřejných zakázek
- Elektronizace podkladů pro jednání RM a ZM
- Firewall
- Servery včetně disků a OS
- Rozšíření zálohování
- Switche
- Instalace
- Zaškolení obsluhy, technická dokumentace

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr. Štěpánka Kučerová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: