aktualizováno 27. 9. 2017

Relaxační zóna pod Jižními terasami - vstupy do vody

aktualizováno 25. 9. 2020

Logo MMR

Tento projekt je spolufinancován Ministerstvem pro místní rozvoj v rámci národního programu Podpora cestovního ruchu v regionech pro rok 2020.

O projektu

Název projektu: Relaxační zóna pod Jižními terasami - vstupy do vody
Registrační číslo projektu: 117D721000066
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Jižní terasy, pod domkem Egona Schieleho
Termín realizace projektu: nejpozději do 30. 4. 2021
Zhotovitel stavby: VIDOX, s.r.o., IČ: 25160168
Stav projektu: ukončeno
Předpokládané celkové výdaje projektu: 1 330 811 Kč
z toho dotace: 665 405,50 Kč

Popis projektu

Projekt Relaxační zóna pod Jižními terasami - vstupy do vody je situován do jižního meandru řeky Vltavy. Toto území bývalo sportovně rekreačním vyžitím pro obyvatele města cca do poloviny 20. století, kdy se na jižním meandru nacházelo cvičiště městských ostrostřelců a veřejná plovárna, poté se volnočasová funkce tohoto území zcela vytratila.

Ke znovuoživení tohoto území došlo až po roce 2000, kdy byl projektem Posílení vzájemné provázanosti atraktivit III. meandru řeky Vltavy v Českém Krumlově vytvořen reprezentativní pěší přístup ze směru od historického centra do městského parku. Dalším projektem Stavební úpravy městského parku a jižních teras v Českém Krumlově (1. etapa) došlo k revitalizaci městského parku tak, aby mohl zcela plnit funkci veřejného prostranství a prostoru pro celoroční krátkodobou rekreaci obyvatel a návštěvníků města. Následným projektem Stavební úpravy jižních teras u domu č. p. 343 v Českém Krumlově došlo ke zpřístupnění souboru teras, které se nachází v území ohraničeném náplavkou řeky Vltavy (na jižní straně) a zahradami stávajících rodinných domků, městskou odpočinkovou zónou.

V rámci projektu Relaxační zóna pod Jižními terasami - vstupy do vody budou realizovány 2 vstupy do vody. Oba tyto vstupy spočívají v umístění 4 betonových panelů o délce cca 2 m, které budou plnit nejen funkci schůdnosti břehu, ale i funkci odpočinkovou. Samotný vstup do vody bude zajištěn schodovým monoblokem ze břehu do řeky. Místo určené ke koupání bude vytyčeno bójemi, tak aby nemohlo dojít k nebezpečné situaci střetu plavce s lodí.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: