aktualizováno 24. 7. 2020

Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově

aktualizováno 31. 3. 2020

Cílem projektu je prostřednictvím zavedení procesního řízení na Městském úřadě v Českém Krumlově optimalizovat procesy a postupy a vytvořit podmínky pro zvyšování efektivity výkonu veřejné správy. V souvislosti s tím zvýšit úroveň znalostí a dovedností pracovníků MěÚ v oblastech procesního a projektového řízení.

Logo OPZ_podpora socialnich sluzeb IP V

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.

O projektu

Název projektu: Efektivní Městský úřad v Českém Krumlově
Registrační číslo projektu: CZ.03.4.74/0.0/0.0/18_092/0014665
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí - Operační program Zaměstnanost
Realizátor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: Kaplická 439, 381 01 Český Krumlov
Termín realizace projektu: květen 2020 - duben 2022
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 4 555 897,50 Kč
z toho dotace: 4 328 102,62 Kč

Popis projektu

Projekt řeší zavedení procesního a projektového řízení na městském úřadě prostřednictvím realizace dílčích aktivit jako jsou zpracování projektové a procesní analýzy, vytvoření směrnice projektového řízení a návrhu na optimalizaci procesního řízení, zavedení podpůrného softwarového řešení vedoucího k optimalizaci výkonu organizace a proškolení cílových skupin. Výsledkem pak bude výkonnější, efektivnější úřad, který bude poskytovat kvalitní služby svým klientům / občanům.

V rámci projektu budou realizovány tyto aktivity:
1) Zavedení procesního řízení
- výběr dodavatele na implementaci procesního řízení,
- zpracování procesní analýzy,
- implementace procesního řízení, nasazení pořízeného SW, zpracování metodické příručky,
- vyhodnocení klíčových ukazatelů procesů a vyhodnocení nastavení opatření.

2) Vzdělávání zaměstnanců v oblasti procesního a projektového řízení

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: stepanka.kucerova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 707

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov