aktualizováno 7. 10. 2019

Elektronická podání vůči Městskému úřadu Český Krumlov

Podání vůči městského úřadu je možné učinit (doručit) v listinné podobě (poštou nebo osobně na podatelnu), nebo v elektrinické podobě a to těmito způsoby:

  1. Datovou zprávou doručenou do datové schránky města Český Krumlov (ID DS: 64pbvxc)
  2. E-mailem na adresu elektronické podatelny městského úřadu (posta@ckrumlov.cz)
  3. Na technickém nosiči dat zaslaném poštou nebo doručeném osobně na podatelnu městského úřadu

Adresa elektronické podatelny Městského úřadu Český Krumlov je posta@ckrumlov.cz

Příjem a zpracování elektronického podání

Elektronická adresa podatelny je jediná adresa, na kterou je možno zasílat podání e-mailem. Dokument se považuje za dodaný, je-li dostupný podatelně, tj. v případě, že je ve formátu, ve kterém jsou přijímány dokumenty v digitální podobě, lze jej korektně zobrazit a pokud neobsahuje škodlivý kód.

Doručená e-mailová zpráva by měla vždy obsahovat adresu elektronické pošty odesílatele popř. další kontaktní údaje, a musí být opatřena platným elektronickým podpisem odesílatele (nestanoví-li příslušný právní předpis pro daný druh podání jinak). V případě, že z doručené zprávy není možné zjistit e-mailovou adresu odesílatele, není možné poskytovat potvrzení doručení takové zprávy dle § 6 odst. 3) vyhl. č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu spisové služby, v platném znění.

Všechny ostatní e-mailové adresy zřízené úřadem (zejména e-mailové adresy konkrétních pracovníků úřadu) slouží pouze pro běžnou e-mailovou komunikaci a není možné jejich prostřednictvím činit řádná podání úřadu, nevyplývá-li z příslušného právního předpisu pro daný druh podání jinak.

Elektronické podání na technických nosičích dat (CD, USB flash disk aj.) 

Akceptované přenosné nosiče dat, na kterých jsou přijímány dokumenty v elektronické podobě:

  • CD-R/RW
  • DVD-R/RW, DVD+R/RW
  • USB flashdisk, paměťová karta SD, SDHC, SDXC (nikoliv v provedení mini nebo micro), USB připojitelný pevný disk nevyžadující externí napájení (souborové systémy FAT, FAT32, NTFS)

Technické nosiče dat doručované osobně jsou přijímány pouze na podatelně. Při jiném způsobu podání nežli osobním doručením na podatelně se datový nosič nevrací odesílateli.

Elektronické podání může být učiněno pouze v následujících datových formátech: 

TXT     prostý text
DOC/DOCX     MS Word Document
ODT     Open Document Text
RTF     Rich Text Format
XLS/XLSX     MS Excel Document
CSV     Comma-separated values
ODS     Open Document Spreadsheet
PDF, PDF/A     Portable Document Format
GIF, JPG, PNG, TIF      obrázky vkládané jako přílohy k podání
XML     Extensible Markup Language Document, přičemž součástí musí být popis jeho struktury  

Maximální přípustná velikost jedné e-mailové zprávy včetně příloh je 10 MB.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: