aktualizováno 29. 1. 2019

Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO

aktualizováno 21. 10. 2020

Cílem projektu je zvýšení kvality turistické infrastruktury, rozšíření nabídky služeb a záchrana kulturního dědictví.

Logo Jihočeský kraj PNG

Tento projekt je podpořen z rozpočtu Jihočeského kraje.

O projektu

Název projektu: Přímá podpora města Český Krumlov na regionální rozvoj města v souvislosti s registrací v Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO
Poskytovatel podpory: Jihočeský kraj
Investor projektu: město Český Krumlov
Místo realizace projektu: město Český Krumlov
Termín realizace projektu: 2017 / 2018 / 2019 / 2020
Celkové výdaje projektu: 2 300 000 Kč na jeden kalendářní rok
z toho dotace: 2 300 000 Kč na jeden kalendářní rok

Popis projektu

2020: Finanční prostředky využity na spolufinancování stavebních prací - výměna oken na objektu Mateřšké školy, Český Krumlov, Plešivec I/279 a výměna šindelové střechy na lávce Rechle v Novém Spolí.

2019: Finanční prostředky využity na opravu a údržbu majetku, konkrétně půjde o dokončení oprav opěrné zdi podél třídy Míru.

2018: Finanční prostředky využity na terénní úpravy kolem Synagogy (299 060,17 Kč), opravu komunikace k otáčivému hledišti (218 625,83 Kč), sanaci podloží pilířů na mostě u Budějovické brány (571 241 Kč) a opravu opěrné zdi v Serpentině (1 211 073 Kč).

2017: Finanční prostředky využity na spolufinancování významných kulturních akcí, a to na Slavností pětilisté růže a Svatováclavské slavnosti. Na tyto akce Jihočeský kraj přispěl částkou 950 000 Kč.

Část dotace byla využita na správu webových stránek města Český Krumlov, konkrétně šlo o částku 350 000 Kč.

Zbývající 1 000 000 Kč byl využit na opravu a údržbu majetku města, konkrétně na údržbu kašny na náměstí Svornosti, opravu mostu u pivovaru a další běžnou údržbu komunikací.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Karlíčková Jitka, Bc.
Odbor / oddělení: OF
Funkce: správce rozpočtu
Budova: Kaplická 439
Místnost: 107/1
Telefon: 380 766 253
Jméno
Odbor / odd.
Funkce
Budova
Místn.
Telefon
Kučerová Štěpánka, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
Budova: Kaplická 439
Místnost: 302
Telefon: 380 766 707

 

 

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov