aktualizováno 10. 1. 2019

Protipovodňová opatření v ORP Český Krumlov

aktualizováno 1. 10. 2020

Cílem projektu je zabezpečit prostřednictvím povodňového informačního systému v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední řadě zajistit jednotné formáty předávaných informací. Jedná se o modulární systém, který nad centrálním skladem dat vytváří koordinační a přístupové aplikace. Povodňový informační systém zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci.

Logo EU - MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

O projektu

Název projektu: Protipovodňová opatření v ORP Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008278
Poskytovatel podpory: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov ve spolupráci s městem Vyšší Brod a obcí Zlatá Koruna
Místo realizace projektu: Český Krumlov, Vyšší Brod, Zlatá Koruna
Termín realizace projektu: nejpozději do 31.12.2021
Stav projektu: fáze realizační
Předpokládané celkové výdaje projektu: 1 946 381 Kč
z toho dotace: 1 418 263,50 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je vypracování digitálního povodňového plánu pro ORP Český Krumlov, digitálního povodňového plánu pro obec Zlatá Koruna a pro město Vyšší Brod. V rámci projektu budou pořízena 3 hladinoměrná čidla - 2x pro město Vyšší Brod, 1x pro obec Zlatá Koruna a v centru města Český Krumlov dojde k rozšíření lokálního varovného informačního systému ochrany před povodněmi.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov