aktualizováno 10. 1. 2019

Protipovodňová opatření v ORP Český Krumlov

aktualizováno 1. 10. 2020

Cílem projektu je zabezpečit prostřednictvím povodňového informačního systému v průběhu povodně i mimo ni základní platformu pro kvalitní komunikaci mezi všemi odpovědnými subjekty, zjednodušit a zrychlit přenos informací a v neposlední řadě zajistit jednotné formáty předávaných informací. Jedná se o modulární systém, který nad centrálním skladem dat vytváří koordinační a přístupové aplikace. Povodňový informační systém zahrnuje v oblasti ochrany před povodněmi operativní krizové a provozní informace, přípravu a plánování, aktualizaci a koordinaci.

Logo EU - MŽP

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

O projektu

Název projektu: Protipovodňová opatření v ORP Český Krumlov
Registrační číslo projektu: CZ.05.1.24/0.0/0.0/18_097/0008278
Poskytovatel podpory: Ministerstvo životního prostředí - Operační program Životní prostředí
Investor projektu: město Český Krumlov ve spolupráci s městem Vyšší Brod a obcí Zlatá Koruna
Místo realizace projektu: Český Krumlov, Vyšší Brod, Zlatá Koruna
Termín realizace projektu: nejpozději do 31.12.2021
Stav projektu: v udržitelnosti
Předpokládané celkové výdaje projektu: 1 946 381 Kč
z toho dotace: 1 418 263,50 Kč

Popis projektu

Předmětem projektu je vypracování digitálního povodňového plánu pro ORP Český Krumlov, digitálního povodňového plánu pro obec Zlatá Koruna a pro město Vyšší Brod. V rámci projektu budou pořízena 3 hladinoměrná čidla - 2x pro město Vyšší Brod, 1x pro obec Zlatá Koruna a v centru města Český Krumlov dojde k rozšíření lokálního varovného informačního systému ochrany před povodněmi.

Kontakt

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Mgr.  Tereza Vondroušová
Odbor / oddělení: oSŘR
Funkce: referent - dotační projekty a kontrola veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705

Po kliknutí na vybrané jméno se zobrazí kompletní informace o kontaktu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: