aktualizováno 3. 1. 2017

Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov na akademický rok 2017-2018

aktualizováno 3.1.2017

Program na podporu studentů z nízkopříjmových rodin ve městě Český Krumlov na akademický rok 2017-2018 je zaměřen na podporu studentů z nízkopříjmových rodin, přičemž vznik tohoto programu vychází z myšlenky pomoci mladým lidem ze sociálně slabého prostředí získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání jako vklad, který mladému člověku může přinést možnost uplatnění se ve společnosti, zvýšit svou hodnotu i úspěšnost při vstupu na trh práce, být samostatný a nezávislý v dalším životě. Díky finanční podpoře mají studenti vyšší motivaci k dalšímu studiu.

Obecným cílem Programu je podpora fyzických osob - studentů z nízkopříjmových skupin s trvalým pobytem v Českém Krumlově získat střední, vyšší odborné, vysokoškolské vzdělání jako vklad, který mladému člověku může přinést možnost uplatnění se ve společnosti, zvýšit svou hodnotu i úspěšnost při vstupu na trh práce, být samostatný a nezávislý v dalším životě.

Na koho se obrátit?

Dynamicky obsah

Pro úřední hodiny Odboru školství, sportu a mládeže klikněte zde.

Pravidla programu a dokumenty

 Harmonogram pro rok 2017

  • leden 2017 - vyhlášení Programu
  • 1. dubna 2017- zahájení příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 30. dubna 2017 - uzávěrka příjmu žádostí o dotaci z Programu
  • 31. srpna 2017 - rozhodnutí o poskytnutí dotace
  • leden 2017 - 31. 8. 2018 - doba realizace
  • Projednání v rámci RM, ZM: dle harmonogramu jednání RM, ZM v období července předcházejícího akademického roku

Předložení vyúčtování

Vyúčtování uznatelných nákladů projektu a podání závěrečné zprávy o realizaci projektu je nutné předložit: do 30. 9. po uplynutí školního, akademického roku, na nějž byl příspěvek poskytnut, event. dle termínu uvedeného ve smlouvě.

Související odkazy

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov