aktualizováno 4. 10. 2019

Podpora výkonu sociální práce s výjimkou sociálně-právní ochrany dětí

Aktualizováno 1. 10. 2019

Ministerstvo práce a sociálních věcí poskytuje dotaci obcím k financování běžných výdajů, které souvisejí s výkonem sociální práce v souladu se zákonem o sociálních službách, zákonem o pomoci v hmotné nouzi a realizaci činností sociální práce.

Cílem příspěvku na výkon sociální práce v přenesené působnosti je finanční podpoření obcí při zajištění optimálních podmínek pro činnost sociálních pracovníků, a to jak po stránce personální na zajištění dostatečného počtu sociálních pracovníků, tak i po stránce provozní a hmotné.

O projektu

Název projektu: Podpora výkonu sociální práce s výjimkou agendy sociálně-právní ochrany dětí
Poskytovatel podpory: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Investor projektu: Český Krumlov
Termín realizace projektu: 1.1. - 31.12.

Výše poskytnuté podpory:
Rok 2021 - 2.553.396 Kč
Rok 2020 - 2.094.014 Kč
Rok 2019 - 942.116 Kč
Rok 2018 -1.778.253 Kč
Rok 2017 -1.551.624 Kč
Rok 2016 - 1.141.500 Kč
Rok 2015 - 1.193.000 Kč

Kontakty

Jméno
Odbor / odd.
Funkce
E-mail
Telefon
Pechová Ingrid, Mgr.
Odbor / oddělení: OSVZ
Funkce: vedoucí odboru
E-mail: ingrid.pechova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 400
Vondroušová Tereza, Mgr.
Odbor / oddělení: OKT
Funkce: referent rozvoje a kontroly veřejných zakázek
E-mail: tereza.vondrousova@ckrumlov.cz
Telefon: 380 766 705
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov