aktualizováno 26. 11. 2008

26. listopadu 2008

Ve čtvrtek 20. listopadu mohli zájemci z řad rodičů, přátel školy, stávajících žáků i žáků budoucích, kteří nastoupí do prvních, pátých a šestých ročníků, navštívit Základní školu T. G. Masaryka. V tento den v rámci akce Dne otevřených dveří si mohli totiž všichni příchozí prohlédnout školu a seznámit se s prostředím, v kterém probíhá vzdělávání žáků.

Dne otevřených dveří se zúčastnil i starosta Luboš Jedlička, spolu s vedením školy si prohlédl celou budovu školy a seznámil se s novými moderními trendy interaktivní výuky žáků. Starosta diskutoval s vedením i o dalších plánech školy, například o grantové žádosti města Český Krumlov o 30 milionů Kč na další rozvoj školy.

Interaktivní tabule na 1. stupni - Den otevřených dveří ZŠ T.G.M., foto: archiv školy ZŠ T.G. Masaryka Návštěvníci si během dne otevřených dveří vyzkoušeli práci s interaktivními tabulemi na prvním a druhém stupni, prohlédli si tři laboratoře cizích jazyků vybavené dataprojektory, sluchátky, počítači, prostorovým ozvučením a satelitním příjmem, pochutnali si na produktech ze školní kuchyně, zkontrolovali pracovní prostory pro ruční práce a vaření, vyzkoušeli rychlost internetového připojení v počítačové učebně a navštívili budoucí první třídu, kde si mohli popovídat se Zlatuší Petříkovou budoucí učitelkou 1. třídy.

Škola doznává každoročních výrazných změn, které naplňují školní vzdělávací program a stanovené priority školy, t.j. zaměření se na oblasti českého jazyka, matematiky, cizích jazyků, informačních technologií, sportu a na prvním místě výchovu slušných, pracovitých a odpovědných žáků.
Josef Haláček, ZŚ T. G. Masaryka Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov