aktualizováno 26. 11. 2008

26. listopadu 2008

Přípravy na advent a Vánoce právě vrcholí na náměstí v Českém Krumlově. Služby města Český Krumlov instalovaly světelné dekorace ve městě a v těchto chvílích zdobí vánoční smrk na náměstí Svornosti. První adventní neděle bude v Českém Krumlově netradiční, protože program doplní odhalení zrekonstruované barokní kašny a morového sloupu a otevření nově zadlážděné Horní ulice. Bohatý sváteční program bude zahájen v neděli 30. listopadu od 17. hodin.

Zdobení vánočního stromu, foto: Tibor Horváth Zdobení vánočního stromu, foto: Tibor Horváth Součástí hudebně poetického zahájení adventu spojeného s rozsvícením vánočního stromu, bude i slavnostní odhalení zrekonstruované kašny s morovým mariánským sloupem na náměstí Svornosti. Od dubna probíhaly na kašně a mariánském sloupu restaurátorské a rekonstrukční práce. Na sochařské výzdobě byly odstraněny sedimenty a krusty, které vytvořily na figurálních prvcích kyselé deště, opravil se bazén kašny a instalovaly se nové rozvody a pískové filtry zajišťující cirkulaci vody. Nově dostala českokrumlovská kašna slavnostní osvětlení.
Také Horní ulice o první adventní neděli ožije po několika měsících stavebních prací. Českokrumlovští si budou moci prohlédnout nejen novou zádlažbu v Horní ulici, ale překvapení je bude čekat i v Prelatuře a seminární zahradě. Investice do rekonstrukce Horní ulice a kašny si vyžádaly finanční prostředky ve výši 9,5 milionů Kč. Bez značného přispění státu a podnikatelských subjektů by se neobešly.

Adventní program je stejně jako v předchozích letech soustředěn na víkendy, obzvlášť na neděle. "Snažili jsme se toto nejhezčí období v roce zpestřit zejména pro obyvatele Českého Krumlova. Víkendový program v centru města je ideální příležitostí pro setkávání všech obyvatel Českého Krumlova, ale i okolních obcí. Je to možnost, jak se sejít, pokochat se adventním programem, projít si vyzdobené město a odpočinout si od předvánočního shonu," sdělil ředitel městského divadla Jan Vozábal. Na náměstí nebudou chybět tradiční trhy s vánočními perníky, svařeným vínem a medovinou. V letošním roce mohou zájemci poznat i nabídku národních produktů značky KLASA a generálního partnera Adventu a Vánoc 2008 v Českém Krumlově Budějovického Budvaru. Typické adventní neděle by se neobešly bez pohádek v Městském divadle. První neděle nabídne divadlo představení Princ a Chuďas od Marka Twaina v podání Agentury Agnez z České Lípy.

Zdobení vánočního stromu, foto: Jitka Augustinová Na první prosincový týden je připraven malý happening s průvodem městem nazvaný Květy svaté Barborky. "Snažíme se každý rok oživit nějaký zapomenutý svátek a letos organizuje Městské divadlo a Občanské sdružení Společenství Kalamandra oslavu svaté Barbory." Na Ostrově bude ve středu 3. prosince veřejnost spolu s umělci od 16 hodin vyrábět plstěný obraz, který se následně nechá zplstnatět a za koňským spřežením jej povlečou městem, aby získal svou typickou finální podobu. Následně bude plstěné umění vysušeno a na charitativním večeru je sdružení vydraží. Výtěžek z dražby bude putovat na konto určené pro vznik chráněné dílny v Českém Krumlově.

Základní umělecká škola Český Krumlov zve všechny příznivce hudby na koncert pro město Český Krumlov. Hudební večer u příležitosti 16. výročí zapsání Českého Krumlova na Seznam UNESCO a 228. výročí založení Hudební školy Český Krumlov se koná ve čtvrtek 4. prosince v Jízdárně Státního hradu a zámku Český Krumlov. Dobrovolné vstupné bude věnováno do Sdružení pro rozvoj Základní umělecké školy Český Krumlov na podporu koncertních zájezdů školy.

Čertovské hry s andělskou asistencí a příchodem Sv. Mikuláše přilákají v pátek 5. prosince na náměstí Svornosti malé i velké. Pro děti budou připraveny nejrůznější hry a soutěže. Druhá adventní neděle pak bude ve znamení zpívání u vánočního stromu.

Ani o Vánocích a během adventu se v Českém Krumlově nezapomíná na potřebné. Městský úřad Český Krumlov provozuje psí útulek a na Vánoce se snaží jeho obyvatelům zpestřit "psí život". Oficiální Psí Vánoce jsou naplánovány na 19. prosince. Opuštěným zvířatům mohou lidé přinést krmení nebo přispět přímo i finančně buď v útulku, nebo na bankovní konto 19-221 241/0100, V.S. 9616. Na Psí Vánoce pořádá sbírku i školská rada při Základní škole T. G. Masaryka v Českém Krumlově ve spolupráci s pedagogickým sborem. Příspěvky přebírá paní učitelka Zlatuše Petříková.

Od 1. listopadu probíhá v Travellers´ Hostelu sbírka věcí a předmětů, které budou prodávány na charitativním bleším trhu 13. a 14. prosince. Výtěžek z trhu a ze sbírky bude věnován dětem v Dětském domově v Horní Plané.

Odkazy:

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov