aktualizováno 29. 9. 2008

34. ročník Mezinárodního filmového festivalu o životním prostředí, přírodním a kulturním dědictví - Ekofilm 2008 se bude konat od 6. do 12. října 2008 v Českých Budějovicích a v Českém Krumlově. Festivalový Kinematovlak navštíví Třeboň, Veselí nad Lužnicí a Boršov nad Vltavou. Letošní ročník festivalu je věnován Mezinárodnímu roku planety Země 2008.

Do soutěže MFF Ekofilm je letos přihlášeno 172 filmů ze 33 zemí světa, z toho je 46 z České republiky. Dále jsou zastoupeny: Arménie, Austrálie, Belgie, Brazílie, Čína, Estonsko, Fidži, Finsko, Francie, Holandsko, Indie, Izrael, Itálie, Japonsko, Jižní Korea, Kanada, Kypr, Libanon, Maďarsko, Německo, Norsko, Nový Zéland, Peru, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Srbsko, Španělsko, Taiwan, Velká Británie a USA.

Do vlastní soutěže postoupilo 62 vybraných filmů, které bude hodnotit šestičlenná mezinárodní porota ve složení: dokumentaristka Olga Sommerová, architekt Vlado Milunić, režiséři Michael Havas, Ilja Ruppeldt (Nový Zéland), Ján Oparty (Slovensko) a kameraman Darko Štulić (Srbsko)

Všechny přihlášené filmy budou divákům během festivalu k dispozici na přání v kině Kotva, v Městském divadle v Českém Krumlově a Kinematovlaku. Po jeho skončení lze vybrané pořady z festivalového archivu na Ministerstvu životního prostředí zapůjčit k nekomerčním festivalovým přehlídkám.

Festival bude probíhat od 6. do 9. 10. v Českých Budějovicích v Kině Kotva a na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity. V pátek 10. 10. se program festivalu přemístí do Českého Krumlova, kde se bude konat do 12. 10. v Městském divadle, v kině J&K a v sálech Prelatury. Veškeré informace bude možné získat v akreditačním středisku v kině Kotva, Městském divadle a Kinematovlaku. Stejně jako předešlé ročníky nabídne Ekofilm, kromě soutěžních filmů, promítání dalších zajímavých snímků, semináře, besedy s našimi i zahraničními hosty, výstavy a jiné doprovodné akce.

Součástí letošního Ekofilmu bude samostatný program v Kinematovlaku, který se na průběhu festivalu bude podílet již podruhé. Tentokrát ale bude zastavovat nikoli v Českých Budějovicích a Českém Krumlově, ale v Třeboni (6. - 7. 10.), Veselí nad Lužnicí (8. - 9. 10.) a Boršově nad Vltavou (10. - 11. 10.). I zde se kromě promítání budou v salónním voze konat besedy se zajímavými osobnostmi, například se Stevem Lichtagem a jeho filmovém světě pod vodou a o svém vztahu k ekologii bude vyprávět Jaroslav Dušek

Ekofilm bude zahájen v pondělí 6. října v 17:00 u Kinematovlaku na nádraží v Třeboni, kdy festival vypraví v roli výpravčího průvodce letošního ročníku, Jaroslav Dušek. V 18:30 pak v třeboňském kině Světozor začne promítání filmu Ještě žiju s věšákem, plácačkou a čepicí s Jaroslavem Duškem v hlavní roli. Zájemci se na nádraží v Třeboni budou moci svézt jednu stanici z Třeboně - Lázní (16:50) a pak i zpět (18:07).

Večer od 20:00 bude oficiálně zahájen i program v českobudějovickém kině Kotva evropskou premiérou kanadsko francouzského filmu Změny klimatu - Blýská se na časy. Toto dokumentární drama situované do roku 2075 ukazuje na osudech tří postav žijících v Evropě, Africe a v polární oblasti přímé důsledky klimatických změn. Film Changing Climates, Changing Times je založen na nejnovějších vědeckých poznatcích.

Pozornosti diváků by neměly uniknout ani mimosoutěžní akce. Ve středu 8. 10. večer v Solnici v Českých Budějovicích to bude výjimečné představení z repertoáru Malého Nosticova divadla v Praze Jonathan Livingston Racek amerického autora Richarda Bacha v režii Jaroslava Duška. Mimořádný divácký zážitek zprostředkují na jevišti dvě neslyšící herečky a tlumočnice do znakového jazyka. V pátek 10. 10. večer se v Městském divadle v Českém Krumlově uskuteční představení divadla Vizita, Rozechvělé stření, ve kterém budou plně improvizovat společně s Jaroslavem Duškem Pjér la Šé´z za zvukového chvění Zdeňka Konopáska a světelného chvění Viktora Zborníka. V sobotu 11. 10. odpoledne proběhne v kině J&K v Českém Krumlově promítání a setkání po třiceti letech s tvůrci známého filmu Báječní muži s klikou.

Odborný program na Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity vzniká ve spolupráci se studenty PF JU a s organizací Daphne ČR. Od 7. do 9. 10. jsou připraveny projekce spojené s přednáškami a besedami. V úterý 7. 10. proběhne diskusní panel se zástupci Evropské komise, neziskových organizací a MŽP na téma "Biopaliva - jejich potenciál v ČR a jejich globálně humanitární a ekologický aspekt". Ve středu 8. 10. budou k vidění soutěžní snímky. Čtvrteční odpoledne (9. 10.) bude věnováno projektu A(nta)rktida aneb Na tenkém ledu. Filmová promítání budou spojená s hosty a besedami: O Grónsku s manžely Klempířovými a o Špicberkách s Olegem Ditrichem, Romanem Kuchtou a Josefem Esterem.

Oblíbeným doplňkem festivalu jsou výstavy fotografií. I v tomto roce jich bude několik. V kavárně kina Kotva bude v měsíci říjnu k vidění výstava fotografií Rudolfa Šmída "Home made traktory", která zachycuje traktůrky vyrobené doma, a také stohy a kupky. Volně tak navazuje na soubor nazvaný Strašáci, který byl vystaven na Ekofilmu v roce 2005. Ve spojení s autogramiádou knihy o Joy Adamsonové a vzpomínek na tuto slavnou českou rodačku budou k vidění i její obrázky "Divoká Afrika Joy Adamsonové". Na Přírodovědecké fakultě budou vystaveny v souvislosti s přednáškou o Grónsku fotografie této polární země manželů Klempířových. Poslední výstava bude spojena s filmem Báječní muži s klikou. K vidění budou i fotografie Jiřího Kučery z natáčení filmu.

Slavnostní závěrečný večer s předáváním cen se uskuteční v sobotu 11. října opět v Městském divadle. Tento večer bude moderovat průvodce letošním ročníkem Jaroslav Dušek.

Všechny festivalové pořady jsou určeny pro veřejnost. Vstup na všechny akce Ekofilmu je zdarma s výjimkou dvou divadelních představení divadla Vizita a představení Racka v Solnici, které budou ale pro akreditované účastníky zdarma a pro ostatní za zvýhodněné vstupné.

Vyhlašovatelem a organizátorem festivalu Ekofilm je Ministerstvo životního prostředí, spolu vyhlašovateli Jihočeský kraj, statutární město České Budějovice, město Český Krumlov a Občanské sdružení Ekofilm.


Prezidentem festivalu je děkan Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze Pavel Kovář.

Záštitu nad festivalem převzal ministr životního prostředí Martin Bursík, ministr školství, mládeže a tělovýchovy Ondřej Liška, ministr kultury Václav Jehlička a Česká komise pro UNESCO.

Ekofilm je nejstarším Mezinárodním filmovým festivalem svého druhu v Evropě a je členem mezinárodního sdružení festivalů o životním prostředí ECOmove International.

Vše o festivalu najdete na internetových stránkách www.ekofilm.cz.

Ekofilm by se neuskutečnil bez finančních a mediálních partnerů, kterým děkujeme za podporu.

Hlavní partneři: Severočeské doly. a.s.
Státní fond životního prostředí
Partneři: České dráhy, a.s., Veskom, s.r.o., Cyklo Jiřička, Michlovský s.r.o. , Student Agency,
Hlavní mediální partner: Česká televize
Mediální partneři: Český rozhlas, New Vision Media, Deník, Živa, Týdeník rozhlas, Synchron
Oficiální přepravce: Toyota Motor Czech, s.r.o.
Vyhlašovatel: Ministerstvo životního prostředí
Spolu vyhlašovatel: Jihočeský kraj, statutární město České Budějovice, město Český Krumlov, občanské sdružení Ekofilm
Festival podpořili: Ministerstvo životního prostředí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Jihočeský kraj, statutární město České Budějovice, město Český Krumlov, občanské sdružení Ekofilm
Poděkování za spolupráci: sdružení Daphne ČR, Přírodovědecké fakultě Jihočeské univerzity, Ekocentru Šípek, Kinu Kotva, Městskému divadlu Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov