aktualizováno 29. 9. 2008

29. září 2008

V městských částech Nádražní Předměstí a Horní Brána byl na jehličnanech zjištěn výskyt kůrovce smrkového. Napadné stromy byly okamžitě odstraněny a pracovníci Lesů města Český Krumlov, s.r.o. a odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov průběžně sledují stav dřevin v katastru města tak, aby byl případný další výskyt kůrovce okamžitě podchycen.

Kdo je kdo

Lýkožroutů je několik druhů, nicméně u nás nejrozšířenější je lýkožrout smrkový. Je to cca pětimilimetrový brouček, který žije ve všech smrkových lesích, zavrtává se pod kůru smrků a živí se lýkem. Zde narušuje životně důležitá "pletiva" stromu a ten usychá.

Ze života hmyzu

Dospělí kůrovci přezimují pod kůrou stromů, ve kterých se vyvinuli, případně v hrabance nebo v souškách. Vylétávají na jaře, když teplota vzduchu dosáhne asi 17 stupňů. Samci začnou pátrat po vhodných stromech, do kterých se zavrtají a vyhlodají takzvanou snubní komůrku. Zde je vyhledají samičky, které po oplodnění prokoušou matečné chodby rovnoběžné s vlákny lýka. Do nich nakladou vajíčka (jedna samice v průměru šedesát kusů), z nichž se po 5 - 14 dnech vylíhnou larvy. Ty začnou vyhlodávat chodby kolmo na matečnou chodbu a přeruší životně důležitá vlákna stromu. Přírodovědci zdůrazňují, že kůrovec je zcela přirozenou součástí smrkového lesa, který hostí stovky druhů hmyzu a každý z nich hraje svoji nezastupitelnou roli. Kůrovec přednostně napadá poškozené, vyvrácené a oslabené stromy. Nejvyvinutějším smyslem kůrovce je čich díky němu rozeznává chemické látky, které stromy uvolňují a jejichž složení se mění podle jejich zdravotního stavu. Smrk napadený kůrovcem má několik možností obrany. Když brouk vnikne pod kůru, poškodí pryskyřičné kanálky a z nich se na něj vyřine míza, která jej přilepí a zahubí. Strom vylučuje do postižených míst i další jedovaté látky - terpeny a fenoly. Schopnost smrku vyrábět obranné látky závisí na jeho zdravotním stavu. Zatímco zdravý smrk se ubrání i velkému náletu kůrovců, oslabený strom snadno podlehne. Při velkých kalamitách však kůrovec dokáže udolat i silné stromy. Při určité souhře okolností dochází k přemnožení kůrovce

Jak na něj

Lidské zásahy - takzvané asanace - bývají nejúčinnější v časném stadiu přemnožení. V takovém případě lze pokácením a odkorněním napadených stromů spolehlivě zabránit dalšímu rozmnožení kůrovce. V lesnictví se pochopitelně používají i jiné metody - postřik insekticidy, instalace lapačů s feromony či lapáky z poražených stromů. Pro majitele jehličnatých stromů na zahradách si dovolujeme doporučit sledovat jejich aktuální zdravotní stav a v případě podezření z napadení kůrovcem (odlupování kůry stromů, prosychání koruny) konzultovat problém s pracovníky odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu Český Krumlov - tel. 380 766 550 nebo 380 766 559.

Vlasta Horáková, vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: