aktualizováno 26. 9. 2008

25. září 2008

Zveme Vás na veřejnou diskusi o budoucím rozvoji našeho města, která se koná 1. října od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Český Krumlov, Kaplická 439, 38101 Český Krumlov.

Vlastní dokument Akčního plánu bude vyvěšen na internetových stránkách města v sekci občan, odkaz Strategické plánování, v pátek 26. září 2008 : Předložená pracovní verze doposud neprošla jazykovou korekturou.

Připomínky k textu dokumentu a k návrhům projektových záměrů zasílejte do 5. října 2008 na e-maily monika.petru@mu.ckrumlov.cz a sulcova@raven.cz. Vaše připomínky budou vyhodnoceny a zapracovány do finální verze dokumentu.

Ke konečnému projednání a schválení bude Akční plán předložen dne 13. října 2008 radě města a 23. října 2008 zastupitelstvu města.

V případě Vašeho zájmu o bližší informace týkající se procesu strategického plánování města se obracejte na koordinátora procesu:

Bc. Monika Petrů
Vedoucí oddělení strategického rozvoje

Městský úřad Český Krumlov
Kaplická 439
381 01 Český Krumlov
E-mail: monika.petru@mu.ckrumlov.cz
Tel.: 380 766 705

Akční plán rozvoje města Český Krumlov

Akční plán je strategický dokument stanovující aktuální konkrétní priority realizace dlouhodobé strategie rozvoje města. Vychází z cílů, problémových okruhů, opatření a rozvojových aktivit nastavených ve Strategickém plánu rozvoje města Český Krumlov.

Akční plán obsahuje:
• Projekty, které jsou klíčové pro realizaci aktuálních priorit v nejbližším období
• Přehled všech projektů, které v rámci zpracování a aktualizace Akčního plánu vznikly, včetně těch, jejichž realizace není plánovaná pro nejbližší období
• Souhrnné údaje o počtu a finančních nákladech prioritních projektů

Akční plán představuje soubor projektů a projektových záměrů, které jsou významné a klíčové pro jednotlivé oblasti života a celkový rozvoj města. Tyto projekty vycházejí z aktuálních priorit stanovených v rámci rozvojových aktivit jednotlivých problémových okruhů Strategického plánu města Český Krumlov a plně ho respektují. Podrobná specifikace jednotlivých projektů a námětů je soustředěna v Zásobníku projektů.

Akční plán určuje hlavní směry v rozhodování města Český Krumlov při plánování realizace jednotlivých projektů. Prioritní projekty ve schváleném dokumentu, které jsou v nejbližším časovém období považovány za nejdůležitější, mají mít maximální podporu orgánů a organizací města a budou upřednostňovány v procesu realizace jednotlivých záměrů.

Na realizaci projektů se bude město Český Krumlov samozřejmě podílet vlastními finančními prostředky, ale hlavním cílem je zajistit spolufinancování z vnějších veřejných zdrojů, jako jsou strukturální fondy Evropské unie, státní rozpočet ČR a jednotlivých ministerstev a regionální zdroje financování.

Vladimíra Hovádová, oddělení strategického rozvoje

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: