aktualizováno 18. 9. 2008

18. září 2008

možná, že víte, ale možná, že taky ne, že naše město v příštím roce oslaví 700 let svého vzniku (dochovaná listina Jindřicha I. z Rožmberka a jeho syna Petra z roku 1309 totiž poprvé v textu uvádí označení obchodní osady městem…)

Rok 2009 je ale také významný pro naši knihovnu!

Podle dobových dokumentů v závěru příštího roku česká veřejná knihovna v našem městě oslaví
již 130. výročí svého prvopočátku!
Je to výročí, které si zaslouží připomenutí a proto
se my, pracovnice knihovny, budeme snažit, abychom důstojně oslavily toto výročí. Jedním z našich plánů je shromáždit informace o významných osobnostech žijících v našem městě a to právě v současné době (rok 2008-2009) a následně uspořádat upomínkovou publikaci medailonů těchto spoluobčanů…


Anonymní anketa, kterou dnes vyhlašujeme, by nám měla pomoci v nesnadném výběru.

Za Vaši pomoc Vám všem předem děkujeme!!!


Vaše knihovnice

Pro každého návštěvníka knihovny jsou připraveny 3 anketní lístky. Na každý anketní lístek napište jméno člověka, který žije a pracuje v současné době nebo žije a pracoval v našem městě a podle Vás se nějak významněji podílí nebo v minulosti podílel na životě města, na jeho rozvoji…
Měli by to být spoluobčané z různých oborů lidské činnosti, např. zástupci městské správy, politici, lidé působící v oblasti kultury (výtvarníci, hudebníci, spisovatelé apod.), zdravotnictví, školství, sportu, průmyslu atd. atd.

Nominovat (maximálně 3 osoby) mohou občané také přes e-mail na adresu anketa@ckrumlov.cz.

Anketa bude ukončena k 31. 10. 2008

V Č. Krumlově 10. 9. 2008

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov