aktualizováno 16. 9. 2008

15. září 2008

Dle oznámení společnosti E.ON Česká Republika,a.s. bude přerušena dodávka elektrické energie dne:

23. 9. 2008 od 08:00 do 16:00
Šumstav
Borfaj
kolem Jitony
VAK Tunel u Trojice
areál bývalého Ambitu
od Ambitu směrem k hřbitovu - rodinné domy


25. 9. 2008 od 08:00 do 14:00

Kvítkův Dvůr
celé Dobrkovice
u Vodotrysku

26. 9. 2008 od 08:00 do 13:00

o 9024 + hájovna čp.33


V Českém Krumlově 12.9.2008

Ing. Pavel Novák
vedoucí odboru vnitřních věcí

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov