aktualizováno 8. 9. 2008

8. září 2008

Prezident České republiky vyhlásil termín konání voleb do krajských zastupitelstev, které se uskuteční ve dnech 17. a 18. října 2008. Volby do Senátu se v tomto roce našeho volebního obvodu č. 10 netýkají.

Změna - okrsek Horní Brána
Pro oprávněné voliče v Českém Krumlově, resp. těch voličů, kteří mají trvalý pobyt na území volebního okrsku č. 9 (část Horní Brána) jedna změna nastává. V jednotlivých volebních okrscích je evidováno průměrně 750 voličů, ale ve volebním okrsku č. 9 bylo téměř 1200 voličů ze stálého seznamu a k tomuto počtu přibývalo dalších zhruba 200 voličů ze zvláštního seznamu. Ve volebním okrsku č.9 bývalo tedy až 2x více voličů než v ostatních volebních okrscích.
Z toho důvodu stanovil starosta města dne 1. 10. 2007 dle znění § 15, písm. a) zákona č. 491/2001 Sb. o volbách do obecních zastupitelstev nový volební okrsek č. 16, který vznikl rozdělením stávajícího okrsku č. 9.
Nový volební okrsek č. 16 bude zahrnovat oprávněné voliče mající trvalý pobyt hlášený v ulicích: U Nových domovů, Křížová, Rooseveltova, Nová, Příkrá, Rybniční, Objížďková, Šumavská, Středová, Pod Hrází, Nové Domovy a Stinná.
Pro voliče to znamená pouze malou změnu, protože volební místnost tohoto nového volebního okrsku č. 16 bude umístěna stejně jako volební místnost volebního okrsku č. 9 v Základní škole v Kaplické ulici, pouze v jiné místnosti.
Rozdělením volebního okrsku č. 9 bude zajištěn hladší průběh voleb jak z pohledu voličů, kteří nebudou muset dlouho čekat na provedení volby, ale také pro členy volební komise, kteří zvládnou spočítat výsledky voleb ve svých okrscích a dříve je předají pracovnicím ČSÚ.
Před konáním voleb budou všichni voliči informováni formou veřejné vyhlášky o místě a čase konání voleb.

Blanka Fenigbauerová
Evidence obyvatel
MÚ Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov