aktualizováno 8. 9. 2008

8. září 2008

Zastupitelé Českého Krumlova se na červnovém a srpnovém jednání opět zabývali otázkou modernizace autobusového nádraží. Představena byla jednak finanční náročnost tzv. nulové rekonstrukční varianty, tak i developerská varianta obchodní galerie a nového autobusového terminálu. Kterou cestou se město vydá, ještě není rozhodnuto. Zatím byly schváleny základní teze postupu a časový harmonogram nového projektu. Na srpnovém jednání zastupitelů získali přítomní informace o předběžném konceptu budoucího smluvního vztahu s investorem. Tento koncept bude postupně doplňován a projednáván v souladu se schválenými tezemi s konkrétním developerem. O vyhlášení záměru nájmu a následného prodeje se bude rozhodovat na zářijovém zasedání.
"Věřím, že rozhodnutí zastupitelů letos v září zohlední minimálně dvě hlediska. Prvním jsou finanční možnosti městského rozpočtu a druhým hlediskem je komplexní nabídka služeb zajišťovaná v dlouhodobém horizontu pro naše občany i ostatní cestující. Důležité bude ale hlavně rozhodnout," dodává starosta Luboš Jedlička.
Nulová varianta rekonstrukce nádraží by řešila úpravu území současného nádraží, nová parkovací místa a rekonstrukci budovy autobusového nádraží, nebo její demolici a výstavbu nového objektu pro zázemí řidičů a cestujících. Finanční náročnost této rekonstrukční možnosti se pohybuje kolem 40 milionů Kč.
Na veřejném zasedání svůj projekt rovněž prezentoval developer, který by na současném území rád vybudoval obchodní galerii a zastřešené autobusové nádraží.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov