aktualizováno 8. 9. 2008

8. září 2008

Zastupitelé schválili tři žádosti o poskytnutí neinvestiční dotace na podporu volnočasových aktivit mládeže. Podporu města získali HCM Slavoj Český Krumlov, Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s Český Krumlov a KoCeRo, o.p.s. Český Krumlov. Pro rok 2008 je v Programu podpory volnočasových aktivit mládeže schváleno 400 tisíc Kč.

HCM Slavoj Český Krumlov
Klub žádal o částečnou úhradu nákladů spojených s účastí na turnaji nejmladších hokejistů ve Francii. Zastupitelé schválili dotaci 10 tisíc Kč.

Centrum pro pomoc dětem a mládeži Český Krumlov
CPDM žádalo o finanční podporu na dofinancování jednoho z výtvarných projektů pro děti a mládež pro rok 2008, které pořádá již několik let. Pro letošní rok se projekty rozrostly o aktivitu Sprejem bez problémů. Schválená částka činila 5 tisíc Kč.

KoCeRo, o.p.s. Český Krumlov
Tato spplečnost žádala o finanční podporu na částečnou úhradu nákladů spojených s organizováním letního tábora pro romské děti v roce 2008. Cílem projektu je podpora romských dětí ze sociálně slabších rodin, jejichž sociální situace jim nedovoluje aktivní prožití části prázdnin a motivace romských dětí, které pravidelně navštěvují programy KoCeRo k dalšímu zapojení do činnosti centra. Tábor se konal od 18. srpna do 23. srpna v chatovém táboře Boubín a zúčastnilo se ho 20 romských dětí ve věku 6-15 let a 5 dospělých osob. Zastupitelstvo podpořilo KoCeRo částkou 5 tisíc Kč.Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: