aktualizováno 3. 9. 2008

3. září 2008

Centrum pro pomoc dětem a mládeži, o.p.s. Český Krumlov úspěšně dokončilo na počátku tohoto týdne velký projekt evropské 15-ti denní výměny mládeže "Lidé a světové dědictví UNESCO", jehož se účastnilo 36 mladých lidí ve věku od 15-ti do 18 ti let z Portugalska, Bulharska, Rumunska, Itálie, Lotyšska a České republiky.
Projekt "Lidé a světové dědictví UNESCO" však nebyl jedinou mezinárodní aktivitou CPDM, o.p.s. Český Krumlov o letních prázdninách.
Ve spolupráci s českobudějovickým partnerským S.D.M. - Sdružením dětí a mládeže byla do Lotyšska vyslána pětičlenná skupina VŠ studentů z Českého Krumlova a Českých Budějovic na evropský výměnný projekt mládeže, který nesl název STEP UP. Tento projekt organizovala lotyšská nezisková organizace JASMA v termínu od 9. do 17. srpna 2008 ve spolupráci se zúčastněnými mládežnickými skupinami z České republiky (S.D.M. České Budějovice a CPDM, o.p.s. Český Krumlov), Litvy, Turecka a Finska. Projektu se samozřejmě účastnila také pořádající lotyšská skupina mladých lidí.
Projekt se konal v blízkosti malé osady Waldemarpils, která leží zhruba 150 km od hlavního města Lotyšska - Rigy. Téma a program této evropské výměny mládeže byl převážně zaměřen na poznávání způsobů a metod alternativního tráveni volného času jako nástroje pro začleňování postižených dětí a mládeže do společnosti prostřednictvím sportu a netradičních pohybových aktivit.
Na programu projektu byla zároveň také na výměnu zkušeností dotýkající se oblasti podpory a přístupu k alternativním metodám práce s postiženými při jejich začleňování do běžného života společnosti v jednotlivých zemích, jejichž zástupci se projektu účastnili.
Účastnici si tak vyzkoušeli slaňování ze stromů, lezení po provazech, pravou ruskou saunu, plavání v jezeře a různé další herní pohybové a alternativní programy.
V rámci těchto aktivit se pak metodicky i technicky účastníci připravovali na vyvrcholení projektu, kterým bylo uspořádání celodenního programového herního, sportovního a volnočasového programu pro klienty nedalekého ústavu pro mládež s mentálním a fyzickým postižením.
Tímto způsobem si mladí účastníci projektu ověřili svoje schopnosti a zkušenosti z aktivit, které sami absolvovali v průběhu projektu a do svých zemí se vraceli se zkušenostmi, které mohou aplikovat v práci s postiženými doma v dalších projektech.
Podle slov vedoucího české skupiny Jiřího Muka (CPDM, o.p.s. Český Krumlov), měl průběh projektu a jeho aktivity obrovský ohlas mezi všemi účastníky: "Zrodila se nová přátelství a do budoucna s těmito zeměmi plánujeme další spolupráci na nových projektech."
Výše uvedenými dvěma prázdninovými projekty však evropské akce pro mládež v CPDM, o.p.s. v roce 2008 ještě nekončí. Na prosinec tohoto roku připravuje CPDM, o.p.s. Český Krumlov ještě vyslání sedmičlenné skupiny mládeže na multilaterální výměnný projekt do Rumunska. Tohoto projektu se budou, kromě Čechů, účastnit mladí lidé z Rumunska, Německa, Polska a Maďarska. Hlavní tématem prosincového projektu je poznávání vánočních tradic ve zúčastěných zemích Evropské výměnné projekty mladých lidí jsou důležitou součástí evropské politiky a prioritou Evropské unie, která také tyto neformálně vzdělávací a poznávací aktivity finančně podporuje prostřednictvím svého programu, který nese název "Mládež v akci".

Příprava českého národního večera, zdroj: CPDM, foto: CPDM Herní aktivity, zdroj: CPDM, foto: CPDM

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: