aktualizováno 25. 7. 2008

25. července 2008

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení ZM č.81/6/2008 ze dne 26.6.2008 výběrové řízení na prodej poz.parcely č.484/90 o výměře 854 m2 v k .ú. Český Krumlov pro stavbu rodinného domu. Jedná se o lokalitu Horní Brána - Stinná ul.
Kriteriem je výše nabízené kupní ceny, přičemž minimální kupní cena činí 1.000,- Kč/ m2.
Město si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Kupní smlouvu je žadatel povinen uzavřít do 2 měsíců od dne doručení jejího návrhu dle usnesení zastupitelstva města o schválení prodeje pozemku , jinak právo na uzavření smlouvy zanikne .
Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze žadatelé , kteří nemají pohledávky vůči městu Český Krumlov po lhůtě splatnosti.
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce zřetelně označené " VŘ- výstavba RD Horní Brána - NEROZLEPOVAT" nejpozději do 29.8.2008.

Bližší informace získáte na odboru správy majetku Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov; Marta Rajdlová, telefon +420 380 766 601, e-mail:Marta.Rajdlova@mu.ckrumlov.cz

..

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov