aktualizováno 25. 7. 2008

25. července 2008

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení ZM č.81/6/2008 ze dne 26.6.2008 výběrové řízení na prodej poz.parcely č.484/90 o výměře 854 m2 v k .ú. Český Krumlov pro stavbu rodinného domu. Jedná se o lokalitu Horní Brána - Stinná ul.
Kriteriem je výše nabízené kupní ceny, přičemž minimální kupní cena činí 1.000,- Kč/ m2.
Město si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Kupní smlouvu je žadatel povinen uzavřít do 2 měsíců od dne doručení jejího návrhu dle usnesení zastupitelstva města o schválení prodeje pozemku , jinak právo na uzavření smlouvy zanikne .
Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze žadatelé , kteří nemají pohledávky vůči městu Český Krumlov po lhůtě splatnosti.
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce zřetelně označené " VŘ- výstavba RD Horní Brána - NEROZLEPOVAT" nejpozději do 29.8.2008.

Bližší informace získáte na odboru správy majetku Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439, Český Krumlov; Marta Rajdlová, telefon +420 380 766 601, e-mail:Marta.Rajdlova@mu.ckrumlov.cz

..

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: