aktualizováno 25. 7. 2008

25. července 2008

Město Český Krumlov vyhlašuje na základě usnesení ZM č.82/6/2008 ze dne 26.6.2008 výběrové řízení na prodej poz.parcely č.1640/21 o výměře 1.421 m2 v k. ú. Spolí-Nové Spolí pro stavbu bytového domu. Jedná se o lokalitu Nové Spolí - u Otavanu.
Kriteriem je výše nabízené kupní ceny, přičemž minimální kupní cena činí
500,- Kč/ m2.
Město si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Kupní smlouvu je žadatel povinen uzavřít do 2 měsíců od dne doručení jejího návrhu dle usnesení zastupitelstva města o schválení prodeje pozemku , jinak právo na uzavření smlouvy zanikne .
Do výběrového řízení se mohou přihlásit pouze žadatelé , kteří nemají pohledávky vůči městu Český Krumlov po lhůtě splatnosti.
Přihlášky zasílejte v zalepené obálce zřetelně označené " VŘ- výstavba BD Nové Spolí - NEROZLEPOVAT" nejpozději do 29.8.2008.

Bližší informace získáte na odboru správy majetku Městského úřadu Český Krumlov, Kaplická 439 - Marta Rajdlová, telefon +420380 766 601, e-mail: Marta.Rajdlova@mu.ckrumlov.cz

Mapa katastru pozemku, zdroj: Městský úřad Český Krumlov

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov