aktualizováno 8. 7. 2008

8. července 2008

Vyhláška města Český Krumlov o stanovení koeficientů pro výpočet daně z nemovitosti se na konci června dostala do 2. čtení v zastupitelstvu. Místní koeficient daně z nemovitosti byl schválen ve výši 3. Schválení nové vyhlášky znamená pro městský rozpočet navýšení příjmů zhruba o 10 milionů Kč, které budou určeny na zlepšení veřejných služeb ve prospěch majitelů nemovitostí na území města. Vyhláška nabude účinnosti 1. ledna 2009.
Nová obecně závazná vyhláška sjednotí od ledna také daň ze staveb u obytných domů a bytů a to tak, že nebude výjimka pro žádné městské části. Základní koeficient daně ze staveb bude činit 2,5.
Na květnovém zasedání zastupitelé odložili hlasování o vydání obecně závazné vyhlášky, která navrhovala koeficient ve výši 5. Rozhodování o tzv. místním koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti přenechal stát s účinností od tohoto roku zastupitelstvům jednotlivých obcí. Podle novely zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí mohou zastupitelé stanovovat místní koeficient 2, 3, 4 nebo 5, kterým se vynásobí daňová povinnost poplatníka za jednotlivé druhy pozemků, staveb, samostatných nebytových prostorů a za byty nebo jejich soubory.
Vybraná daň z nemovitosti má sloužit k finančnímu pokrytí veřejné služby, kterou město poskytuje v okolí nemovitostí (na budování a údržbu místních komunikací, veřejného osvětlení, veřejné zeleně, na služby městské policie, na úklid města atd.). "Celý navýšený výnos města z této daně může sloužit jako podíl města na dotacích v klíčovém dotačním období do roku 2013. Město tak svými dotovanými stavebními akcemi může zvýšit kvalitu zázemí nemovitostí na území města - zvýší jejich užitnou hodnotu a tím i tržní cenu v případě jejich prodeje. Vlastníkům nemovitostí se tak vynaložené prostředky v podstatě vrací," komentuje vedoucí odboru financí Jiří Pavlíček. Další možností, jak využít výnos z daně z nemovitostí, je financovat rozšíření městské skládky Pinskrův Dvůr. "Na rozšíření skládky neexistují dotace. Odpad produkuje ve městě každý, a v tuto chvíli musíme skládkovat na vzdálenější a dražší skládce v Růžově. Rozšíření skládky považuji za výhodné po ekonomické stránce jak pro obyvatele města, tak i pro město samotné," dodává Jiří Pavlíček.


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: