aktualizováno 1. 7. 2008

Mapa havárie - ulice Na Svahu, zdroj: www.seznam.cz - mapy 25. června 2008

V ulici Na Svahu na Vyšehradě v Českém Krumlově došlo v k havárii parovodu. Oprava vedení si vyžádá uzavírku ulice Na Svahu. Přesná doba potřebná k opravě není zatím známa, odhadovány jsou 1 - 2 týdny. (Do poloviny 28. týdne).
Dopravní omezení, která si oprava havárie vyžádá, se týkají ulice Na Svahu. Směrem na nádraží je doprava vedena k sídlišti Vyšehrad, podél bývalého hotelu Vyšehrad a třídou Míru. V opačném směru je doprava odkláněna přes Špičák.
K havárii došlo v ulici Na Svahu pod číslem popisným 50, u křižovatky s ulicí Zahradní.
Podle technika inženýrských sítí z Městského úřadu Český Krumlov Hynka Pazderky se jedná o havárii parovodu, který je v majetku a správě společnosti Centropol CZ, s.r.o. "Na parovodu v ulici Na Svahu je umístěna šachta, u které se propadl strop a podle páry vycházející z výkopu zřejmě došlo i k poškození parovodu," dodává Hynek Pazderka. Opravu bude zajišťovat společnost Centropol, v jejíž správě je i parovodní vedení.

Bližší informace o opravě a technickou specifikaci problému poskytne společnost Centropol CZ, s.r.o. (telefon: 380 748 258, 380 748 433-5). (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov