aktualizováno 11. 6. 2008

5. června 2008

S významným úspěchem se z letošního ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy LIDICE 2008 vrátila 28. května Základní umělecká škola Český Krumlov, jejímž zřizovatelem je Jihočeský kraj. Odvezla si prestižní cenu za dlouholetou kvalitní práci s dětmi a za projekt "Velká obrázková knížka pánů z Růže aneb Křivolaká putování".
"Padesátistránková publikace vznikla jako výsledek celoročního výtvarného projektu. Vše, co se děti dozvěděly o životě zakladatelů Krumlova, pánů z Růže, kreslily, malovaly, tiskly nebo modelovaly a některé svým mile neobratným písmem zapsaly. Vznikla tak kniha plná půvabných nápaditých dílek, u níž se poučí i pobaví dětští i dospělí čtenáři," říká ředitelka českokrumlovské ZUŠ Alena Švepešová.
Kvalita barevného tisku, pevná vazba a vložený barevný rodokmen rožmberského rodu formátu A1 podtrhuje určitou reprezentativnost knihy. Použitá literatura, odborné konzultace s archivářkou Annou Kubíkovou ze Státního oblastního archívu v Českém Krumlově a stručné zmínky z kronik uvnitř knihy zároveň zaručují historickou správnost a pravdivost textu. Pedagogům výtvarného oboru Janě Holcové, Janě Procházkové, Jakubovi Baranovi a Petře Trajerové se tak podařilo korunovat celoroční práci se žáky nezapomenutelným způsobem.
"Myslím, že každé z dětí, autorů knihy, si navždy odnese do života cenné poznání o svém městě, pocit sounáležitosti, hrdosti a vědomí, že jeho kulturně historický odkaz je vzácným bohatstvím a je potřebné jej chránit pro další generace. O knihu je značný zájem a určitě by si časem zasloužila další výtisk," dodává Alena Švepešová. (Arnošt Máče, Jihočeský kraj)

Úspěchy žáků ZUŠ Český Krumlov na národních i mezinárodních soutěžích

Žáci ZUŠ na předání cen v Lidicích, foto: Archiv ZUŠ V kronice úspěchů krumlovské zušky na republikové úrovni je zapsán dubnový úspěch Krumbrumchóru - umístění ve zlatém pásmu na 3.ročníku soutěžní přehlídky DPS Zahrada písní Praha 6.
K nejvyšším metám v ústředním kole Národní soutěže ZUŠ v Teplicích a Praze dovedli své žáky učitelky MgA.Marie Šimková - Kotrčová a MgA.Alena Pustějovská, kde Martin Nosek (klavír 3.kat.), Kristýna Waldová (klavír 7.kat.), Martina Petrouová (akordeon 5.kat.) a akordeonové trio ZUŠ Český Krumlov získali 1. místa, další dva akordeonisté Samuel van Overloop ( kat.4) a František Hüttner (kat.5) získali místa druhá.

Z velmi krásných umístění na úrovni mezinárodní - evropské či světové - se základní umělecká škola radovala v průběhu školního roku dokonce třikrát. Nejprve ze stříbrné pásma pěveckého sboru Medvíďata na Mezinárodním festival adventní a vánoční hudby s cenou P.Ebena Praha (uč.Mgr. L.Holec), v lednu pak ze zlaté ceny Petry Syslové v 15. ročníku japonské výtvarné World Childrens Picture Contest, TOKYO (uč.Mgr.J.Holcová)

Zvláštního ocenění se naší základní umělecké škole dostalo na konci května v Lidicích v 36. ročníku Mezinárodní dětské výstavy LIDICE 2008. Z celkového počti 6 788 výtvarných prací zaslaných z celého světa vybrala porota 1011 exponátů pro výstavu a udělila celkem 129 medailí za mimořádně kvalitní výtvarné práce.
Z českých škol patřila získáním 6 medailí krumlovská ZUŠ k těm nejúspěšnějším, Český Krumlov může být pyšný také na medaili za kolekci malby a kresby žákům Zvláštní školy (uč.Mgr.A.Jankovská) a čestná uznání za výtvarné práce dětí z DDM Český Krumlov (Mgr. A.Marvanová).
Z rukou náměstků ministerstva kultury JUdr.F.Mikeše a ministerstva školství doc. Lužného převzali samostatnou MEDAILI Lidická růže za keramiku mladí výtvarníci Filip Hermann, Jitka Hoffmanová, Giang Do Truong, Miroslava, Mikešová a Barbora Miková. Jejich učitelka Mgr.Jana Holcová převzala ještě další MEDAILI za kolekci keramiky spolu s diplomy pro 15 spoluautorů. V závěru slavnostního ceremoniálu pak převzala ředitelka PaeDr. Alena Švepešová zvláštní ocenění škole - Cenu poroty za dlouhodobou kvalitní práci s dětmi a za projekt " Páni z Růže".
Cena je opravdu krásným uznáním pedagogické práce současných i bývalých pedagogů výtvarného oboru krumlovské "zušky, právě jim patří poděkování za nadšení, nápaditost a pečlivou práci se žáky vedoucí ke krásným výsledkům. Jedním z posledních a nejen v Lidicích velmi obdivovaných je unikátní Velká obrázková knížka pánů z Růže aneb křivolaká putování. Padesátistránková publikace vznikla jako výsledek celoročního výtvarného projektu, kniha plná půvabných nápaditých dílek i psaných textů, z nichž se o životě zakladatelů Krumlova pánů z Růže poučí a zároveň se pobaví děti i dospělí čtenáři. Kniha s vloženým barevným rodokmenem rožmberského rodu formátu A1 je krásná i kvalitou barevného tisku a pevnou vazbou, historicky pravdivá díky odbornému dohledu archivářky Mgr.A.Kubíkové i nastudované literatuře. Pedagogům výtvarného oboru Mgr. Janě Holcové za pomoci Mgr. Jany Procházkové, Jakuba Barana a Mgr. Petry Trajerové se podařilo korunovat celoroční práci se žáky nezapomenutelným způsobem.
Knihu vydala ZUŠ ve spolupráci se Sdružením pro rozvoj ZUS v Českém Krumlově díky finanční podpoře Města Český Krumlov, sponzorů, rodičů a odborné pomoci nejen krumlovských občanů. První výtisk Velké obrázkové knížky pánů z Růže bude zanedlouho rozebrán, kniha by si časem určitě zasloužila další výtisk, neboť má nadčasovou a trvalou hodnotu nejen pro čtenáře, ale také jako ukázka hluboce promyšlené a pedagogicky profesionální koncepční práce s žáky v základních uměleckých školách obecně.
A jistě si každé z dětí - autorů knihy- navždy odnese do života drahocenné poznání o svém městě, pocit sounáležitosti, hrdosti a vědomí, že jeho kulturně historický odkaz je vzácným bohatstvím a je potřebné jej chránit pro další generace.

(Alena Švepešová, ředitelka Základní umělecké školy Český Krumlov)


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov