aktualizováno 4. 6. 2008

4. června 2008

Zastupitelstvo města Český Krumlov rozhodovalo v květnu o rozdělení finančních prostředků od Ministerstva kultury na Program regenerace městské památkové rezervace (MPR) a městské památkové zóny (MPZ). Pro rok 2008 bylo ze státních zdrojů na akce obnovy kulturních památek připsáno 1,845 milionu Kč. Město přidalo ze svého rozpočtu 312 527 Kč.
Komise pro památkovou péči Rady města Český Krumlov rozdělila získanou dotaci 4 právnickým osobám a 4 fyzickým osobám na rekonstrukci objektů v Městské památkové rezervaci Český Krumlov a 2 fyzickým osobám a 1 právnické osobě na rekonstrukci objektu v Městské památkové zóně Plešivec Český Krumlov.
Z prostředků Programu regenerace MPR a MPZ bude financováno také dokončení restaurování varhan v kostelu sv. Víta nebo oprava truhlářských, kamenných a zámečnických prvků v Synagoze.
Program regenerace městské památkové rezervace a městské památkové zóny má za cíl uchovávat památkové hodnoty objektů a přispívat na regeneraci památek. Program byl v Českém Krumlově vypsán na podzim 2007 a z celkového počtu 26 žádostí vybrala komise pro památkovou péči 12 akcí a postoupila je na Ministerstvo kultury. Žádost Českého Krumlova projednala Ústřední komise Ministerstva kultury pro program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón na konci ledna tohoto roku a schválila přidělení finanční dotace na městskou památkovou rezervaci ve výši 1 275 000 Kč a na městskou památkovou zónu ve výši 570 000 Kč. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov