aktualizováno 3. 6. 2008

(Druhá výzva grantového Programu na podporu kultury ve městě Český Krumlov na rok 2008)

3. června 2008

Zastupitelstvo města Český Krumlov schválilo na květnovém zasedání druhou výzvu grantového programu na podporu kultury s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově. Druhé kolo kulturních grantů bylo vypsáno 2. června. Termín pro ukončení příjmu žádostí řádné grantové okruhy druhé výzvy je 4. července 2008.

Schéma grantového programu na podporu kultury vychází z konceptu podpory kultury a záměru města Český Krumlov podpořit kulturní život a podpořit akce konající se mimo sezónu, zejména od října do prosince. Zásady grantového programu byly schváleny kulturní komisí. "Koncepce podpory kultury je jedním z hlavních bodů na jednáních kulturní komise. Na základě zpětné vazby od subjektů působících v kulturní sféře a závěrů z jednání kulturní komise vznikla potřeba vyhlášení druhého kola, které by se zaměřilo výlučně na podporu kulturních aktivit konajících se mimo hlavní sezónu," doplňuje místostarostka Jitka Zikmundová.
Druhé kolo grantového programu na podporu kultury z rozpočtu města Český Krumlov s názvem Zářící podzim v Českém Krumlově vyhlašuje dva řádné okruhy a po celý rok nechává možnost požádat o příspěvek v okruhu mimořádném:

  • 1. Mladí mladým (aktivní zapojení mládeže do kulturního života města formou přímé účasti)
  • 2. Od podzimu do nového roku (rozšíření kulturní nabídky pro širokou veřejnost)
  • Mimořádný grantový okruh - podpora kulturních a společenských akcí mimořádného významu pro Český Krumlov v roce 2008

V prvním grantovém okruhu Mladí mladým může žadatel na jednu akci získat maximálně polovinu nákladů a 30 000 Kč, v okruhu Od podzimu do nového roku činí nejvyšší možný příspěvek 45 000 Kč a uznatelné náklady mohou být pokryty do výše 30 %. Mimořádný grantový okruh nespecifikuje výši příspěvku a ve fondu je na tento mimořádný finanční příspěvek 50 000 Kč.
Příjemci grantu mohou být fyzické osoby s trvalým bydlištěm v Českém Krumlově, právnické osoby (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, neziskové organizace atp.) se sídlem na území města Český Krumlov, fyzické a právnické osoby zabývající se pravidelně a každoročně realizací kulturních akcí na území města Český Krumlov. Na jednu akci smí žádat žadatel pouze v jednom grantovém okruhu.

Žádosti o řádný grant města je možné podávat na oddělení Kancelář starosty - kultura do 4. července 2008 do 12:00. Žádosti o mimořádný grant města Český Krumlov v oblasti kultury je možné podávat během celého roku 2008, nejpozději však 28. listopadu 2008.

Místostarostka Jitka Zikmundová nastínila výhledy do dalších let: "Podle zkušeností z roku 2008 budeme pružně reagovat na potřeby občanů v oblasti kultury. Do dalších let bychom chtěli každý rok představit klíčové téma, které by nás doprovázelo kulturním životem. Na rok 2009 je téma již jasné - 700 let - příběh města Český Krumlov." Místostarostka dále naznačila, že výhledově se bude pracovat na partnerském grantu zaměřeném na děti a mládež do 18 let, na stipendijním programu pro mladé talenty nebo na spolupořadatelství akcí formou víceletého smluvního vztahu.

Kromě finanční subvence město Český Krumlov podporuje kulturní činnost i nefinančně, např. marketingově (propagace v KUK - kulturním měsíčníku, Zpravodaji, v databázi akcí na www.ckrumlov.cz/akce), asistencí Městské policie zajišťuje bezpečnost během akcí a spoluprací s odbory Městského úřadu Český Krumlov obstarává úklid města, zábory veřejného prostranství, řešení dopravy atd.

Více informací o grantových programech města Český Krumlov se dozvíte na webových stránkách města www.ckrumlov.cz/granty2008. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: