aktualizováno 14. 5. 2008

14. května 2008

Nejvýznamnější prestižní mezinárodní ocenění v oblasti památkové péče - Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra v hlavní kategorii (realizace) získala letos Konzervace jižní fasády Horního hradu Státního hradu a zámku v Českém Krumlově.

Cena Europa Nostra je každoročně udělována vybraným špičkovým realizacím ochrany kulturního dědictví Evropskou komisí prostřednictvím mezinárodní organizace Europa Nostra.

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra 2008 získala akce, která zavedla zcela nový trend v české památkové péči a byla hodnocena jako excelentní příklad citlivého konzervačního ošetření vysoce autentické památky. Konzervace jižního průčelí českokrumlovské dominanty představuje nejen jeden z nejrozsáhlejších restaurátorských zásahů na území České republiky. Oceňovaným přínosem této akce je inovativní přístup s přenesením restaurátorské metody a etiky, dosud užívané jen pro umělecká díla, i do oblasti péče o stavební památky. Evropská unie ohodnotila také množství objevných a pozoruhodných informací, které zásah přinesl a které umožnily prohloubit poznání památky a objasnit řadu dosud nepoznaných kapitol jak o stavebním vývoji významné památky, tak o technice a technologii postupné stavební činnosti v průběhu 500 let. Byl také vyzdvižen postup, s přednostním používáním tradičních stavebních řemesel a technologií na záchranu původních historických stavebních prvků a autentických materiálů.

Investorem oceněné akce, která byla realizována ve dvou etapách v letech 2004 - 2005, byl Národní památkový ústav, přičemž náročná obnova byla spolufinancována z Programu záchrany architektonického dědictví MK ČR.

K dosaženému výsledku vedla sehraná týmová spolupráce našich významných odborníků i zkušených řemeslníků: Pavel Jerie (památkář ústředí NPÚ), Václav Girsa a Miloslav Hanzl (architekti atelier Girsa AT s. r. o.), Dagmar Michoinová (památkový technolog NPÚ), Petr Pavelec, Pavel Slavko, Ludvík Horák, Daniel Šnejd (pracovníci NPÚ územního odborného pracoviště v Českých Budějovicích), Karel Hrubeš, Josef Novotný, Petr Novotný, Jaroslav Kerel, Radek Černý, Stanislav Tomečka (restaurátoři) a stavební firma SD Hrad Karla Mikeše a Jiřího Škarvady z Českého Krumlova.

Významné mezinárodní ocenění je nejen vynikající vizitkou české památkové péče a skvělou representaci České republiky na poli kulturním. Stanovená metoda a výsledek práce poskytuje důležitou inspiraci a podporu pro záchranu a konzervaci dalších autentických památek, prvořadě pak rozsáhlého, unikátního souboru našich vzácných státních hradů a zámků, u kterých je zachování jejich výpovědní a umělecké hodnoty podmíněno mimořádnou péčí právě s maximálně odborně erudovaným, šetrným konzervačním přístupem.

V letošním ročníku Ceny Evropské unie pro kulturní dědictví/Ceny Europa Nostra získala v kategorii realizace také ocenění konzervace archeologické lokality na ostrově Skarkos (Řecko) a obnova Van Nelleho továrny v Rotterdamu (Holandsko). V kategorii projektů získaly ocenění významné akce ze Španělska, Holandska a Rumunska. Kromě šesti cen bylo v rámci letošního ročníku uděleno 21 medailí. Nominováno bylo ve všech kategoriích 109 akcí a projektů z 29 zemí.

Cenu, spolu s odměnou ve výši 10.000 Euro, převezmou zástupci týmu oceněné realizace na slavnostním ceremoniálu Evropského dědictví v Durhamské katedrále ve Velké Británii dne 12. června 2008.

Cenu Evropské unie pro kulturní dědictví Europa Nostra je v oblasti památkové péče vůbec nejvyšší existující mezinárodní ocenění - památkářský Oscar.

Převzato z tiskové zprávy Národního památkářského ústavu, Pavel Jerie, generální ředitel NPÚ


Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: