aktualizováno 24. 4. 2008

23. dubna 2008

"Český Krumlov patří hasičům" - to je heslo, pod kterým si českokrumlovští hasiči připomenou 50. výročí založení profesionálního hasičského sboru v Českém Krumlově. Oslavy se budou konat v sobotu 26. dubna 2008 na náměstí Svornosti v Českém Krumlově. Přesně v 10 hodin dopoledne budou oslavy zahájeny za účasti nejen zástupců Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje a České republiky, ale svoji účast přislíbili i představitelé města Český Krumlov, zahraniční hosté z Bavorska a Horního Rakouska a další.
Celý den si pak návštěvníci budou moci přímo na náměstí prohlédnout výstavu historické techniky, speciální požární techniky či techniky současné včetně všech prostředků požární ochrany používaných profesionálními jednotkami v dnešní době. Jednotlivá oddělení Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje, územní odbor Český Krumlov představí zájemcům svojí činnost, pro děti jsou připravené zábavné hry a soutěže. Zpestřením bude promenádní koncert Vojenské posádkové hudby z Tábora.
Přijďte si proto s profesionálními i dobrovolnými hasiči a jejich přáteli a příznivci připomenout jejich svátek, který se rozhodli oslavit přímo v historickém centru krásného Českého Krumlova. Obzvláště budou vítáni účastníci v současných i dobových uniformách a případně i s historickou technikou.

Další informace:

Dopravní omezení během slavnosti na http:// /www.ckrumlov.info/docs/cz/20080424104450_Dopravni_omezeni.xml

http://www.ckrumlov.cz/hasici

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/ad2008042301.xml

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov