aktualizováno 17. 4. 2008

17. dubna 2008

Město Český Krumlov chystá zádlažbu Horní ulice a rekonstrukci barokní kašny a morového sloupu na náměstí. Práce na rekonstrukci kašny byly zahájeny na začátku dubna a měly by být dokončeny do října. Rekonstrukce bude provedena díky finanční dotaci státu a z vlastních prostředků města Český Krumlov. Předláždění Horní ulice je plánováno na září a říjen.

Město začalo opravovat i výtluky na místních komunikacích a poškozené silnice. Dále pak podle pasportu místních komunikací stanovuje, které silnice je třeba zrekonstruovat a kde je třeba vyměnit inženýrské sítě. Rada města schválila zadávací dokumentaci zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na tyto rekonstrukce a osloví projektové firmy. Město hledá příležitosti žádat v dotačních titulech o finanční prostředky. Řádově se jedná o rekonstrukce za 100 milionů Kč. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: