aktualizováno 17. 4. 2008

17. dubna 2008

Město Český Krumlov chystá zádlažbu Horní ulice a rekonstrukci barokní kašny a morového sloupu na náměstí. Práce na rekonstrukci kašny byly zahájeny na začátku dubna a měly by být dokončeny do října. Rekonstrukce bude provedena díky finanční dotaci státu a z vlastních prostředků města Český Krumlov. Předláždění Horní ulice je plánováno na září a říjen.

Město začalo opravovat i výtluky na místních komunikacích a poškozené silnice. Dále pak podle pasportu místních komunikací stanovuje, které silnice je třeba zrekonstruovat a kde je třeba vyměnit inženýrské sítě. Rada města schválila zadávací dokumentaci zjednodušeného podlimitního řízení veřejné zakázky na tyto rekonstrukce a osloví projektové firmy. Město hledá příležitosti žádat v dotačních titulech o finanční prostředky. Řádově se jedná o rekonstrukce za 100 milionů Kč. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov