aktualizováno 16. 4. 2008

16. dubna 2008

Program prevence sociálně-patologických jevů pokračuje v Českém Krumlově svými projekty již čtvrtým rokem a slouží jako nástroj k předcházení nežádoucího jednání. Komplexní program je členěn do tří podprogramů, do nichž je z městského rozpočtu vloženo 300 tisíc Kč. Podprogram Volný čas a bezpečí si za svůj cíl klade rozvoj kapacit, především volnočasových aktivit, zaměřených na děti a mládež, a pozornost věnuje i projektům prevence kriminality. Cílem podprogramu Informace a vzdělávání je zlepšit situaci v prevenci sociálně-patologických jevů v Českém Krumlově a týká se zejména projektů zaměřených na prevenci společensky nejrizikovějších jevů - drogových závislostí, šikany, rasismu a xenofobie, kriminality dětí a mládeže. Třetí podprogram Intervence v krizi podporuje speciální a vysoce odborné služby v oblasti primární, sekundární i terciální prevence.
Žádosti o přidělení grantu z rozpočtu města na projekty v oblasti prevence sociálně-patologických jevů zasílejte do 5. května 2008 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Pro detailnější informace kontaktujte Jaroslava Rytíře, e-mail jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz, telefonní číslo číslo 380 766 401. (ja)

Zajímá Vás, jak získat grantový příspěvek na programy prevence? Přečtěte si pravidla:

Komplexní program prevence sociálně-patologických jevů - výběrové řízení pro rok 2008

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov