aktualizováno 16. 4. 2008

16. dubna 2008

Program prevence sociálně-patologických jevů pokračuje v Českém Krumlově svými projekty již čtvrtým rokem a slouží jako nástroj k předcházení nežádoucího jednání. Komplexní program je členěn do tří podprogramů, do nichž je z městského rozpočtu vloženo 300 tisíc Kč. Podprogram Volný čas a bezpečí si za svůj cíl klade rozvoj kapacit, především volnočasových aktivit, zaměřených na děti a mládež, a pozornost věnuje i projektům prevence kriminality. Cílem podprogramu Informace a vzdělávání je zlepšit situaci v prevenci sociálně-patologických jevů v Českém Krumlově a týká se zejména projektů zaměřených na prevenci společensky nejrizikovějších jevů - drogových závislostí, šikany, rasismu a xenofobie, kriminality dětí a mládeže. Třetí podprogram Intervence v krizi podporuje speciální a vysoce odborné služby v oblasti primární, sekundární i terciální prevence.
Žádosti o přidělení grantu z rozpočtu města na projekty v oblasti prevence sociálně-patologických jevů zasílejte do 5. května 2008 na odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Pro detailnější informace kontaktujte Jaroslava Rytíře, e-mail jaroslav.rytir@mu.ckrumlov.cz, telefonní číslo číslo 380 766 401. (ja)

Zajímá Vás, jak získat grantový příspěvek na programy prevence? Přečtěte si pravidla:

Komplexní program prevence sociálně-patologických jevů - výběrové řízení pro rok 2008

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: