aktualizováno 5. 3. 2008

Český Krumlov požádá o dotaci na rekonstrukce mostů a zastávek

5. března 2008

Do Regionálního operačního programu NUTSII Jihozápad předloží město Český Krumlov žádost o dotaci na rekonstrukci Lazebnického mostu, lávky přes Vltavu u Plášťového mostu a mostu Edvarda Beneše. Do oblasti podpory rozvoje infrastruktury pro veřejnou dopravu operačního programu přihlásí město rovněž návrh na modernizaci autobusových zastávek v Českém Krumlově. Podání žádosti schválila v pondělí Rada města.
Z programu regionálního operačního programu může město získat až 92,5 % z celkových nákladů na každou akci. Rekonstrukce Lazebnického mostu si vyžádá téměř 4,5 milionů korun, rekonstrukce lávky přes Vltavu u Plášťového mostu vyjde na 9,6 milionů korun a rekonstrukce mostu Edvarda Beneše by stála 14,3 milionů korun. V první etapě modernizace autobusových zastávek ve městě se počítá s výměnou nebo vybudováním 11 nových přístřešků za 2,4 milionů korun.
Předběžný termín zveřejnění výsledků podaných žádostí je stanoven na 30. června 2008.
Regionální operační program NUTS II Jihozápad (ROP JZ) je určen pro regiony Jihočeského a Plzeňského kraje. Zaměřuje se na zlepšení dopravní dostupnosti a propojení regionu včetně modernizace prostředků veřejné dopravy, podporu rozvoje infrastruktury i služeb cestovního ruchu, přípravu menších podnikatelských ploch a zlepšování podmínek k životu v obcích a na venkově především prostřednictvím zkvalitnění vzdělávací, sociální a zdravotnické infrastruktury. Pro program ROP JZ je vyčleněno 619,65 milionů € (cca 17,47 miliard korun), což činí přibližně 2,32 % veškerých prostředků určených z fondů EU pro Českou republiku. Z českých veřejných zdrojů má být navíc financování programu navýšeno o dalších 109,35 mil. €. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov