aktualizováno 5. 3. 2008

Program podpory ekologické výchovy v Českém Krumlově

31.března 2008

Program podpory ekologické výchovy pro rok 2008 schválili zastupitelé na únorovém jednání. Pro letošní rok bude vyhlášeno 5 témat s uzávěrkou žádostí 31. března a 31. července. Předpokládaná částka, kterou mohou radní v oblasti tzv. ekologických grantů rozdělit, činí 400 tisíc Kč.

Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s projekty ekologické výchovy na území města Český Krumlov a v roce 2008 jsou vyhlášeny tyto okruhy:

  1. Poradenství obyvatelstvu v oblasti ochrany životního prostředí dle potřeb města
  2. Využití volného času mládeže, zaměřené k přírodě a životnímu prostředí
  3. Ekologická výchova na mateřských, základních a středních školách ve vztahu k území města
  4. Stav a ochrana životního prostředí na území města
  5. Volné téma - další formy ekologické výchovy pro obyvatele města

Město Český Krumlov poskytuje dotaci na ekologickou výchovu z rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok podle schválených pravidel a na základě žádosti příjemce, vyjádření odboru školství, sportu a mládeže a rozhodnutí Rady města (popř. Zastupitelstva města).
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků je do 30. dubna u prvního kola a do 31. srpna u druhého kola.
Přesná pravidla poskytování podpory na ekologickou výchovu, formuláře žádostí a podrobnější informace najdete na www.ckrumlov.cz/granty2008.
Na lednovém zasedání schválili zastupitelé programy na podporu kultury a sportu ve městě Český Krumlov. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: