aktualizováno 5. 3. 2008

Program podpory ekologické výchovy v Českém Krumlově

31.března 2008

Program podpory ekologické výchovy pro rok 2008 schválili zastupitelé na únorovém jednání. Pro letošní rok bude vyhlášeno 5 témat s uzávěrkou žádostí 31. března a 31. července. Předpokládaná částka, kterou mohou radní v oblasti tzv. ekologických grantů rozdělit, činí 400 tisíc Kč.

Dotace se poskytuje na částečnou úhradu nezbytně nutných nákladů spojených s projekty ekologické výchovy na území města Český Krumlov a v roce 2008 jsou vyhlášeny tyto okruhy:

  1. Poradenství obyvatelstvu v oblasti ochrany životního prostředí dle potřeb města
  2. Využití volného času mládeže, zaměřené k přírodě a životnímu prostředí
  3. Ekologická výchova na mateřských, základních a středních školách ve vztahu k území města
  4. Stav a ochrana životního prostředí na území města
  5. Volné téma - další formy ekologické výchovy pro obyvatele města

Město Český Krumlov poskytuje dotaci na ekologickou výchovu z rozpočtu města pro příslušný kalendářní rok podle schválených pravidel a na základě žádosti příjemce, vyjádření odboru školství, sportu a mládeže a rozhodnutí Rady města (popř. Zastupitelstva města).
Předpokládaný termín vyhlášení výsledků je do 30. dubna u prvního kola a do 31. srpna u druhého kola.
Přesná pravidla poskytování podpory na ekologickou výchovu, formuláře žádostí a podrobnější informace najdete na www.ckrumlov.cz/granty2008.
Na lednovém zasedání schválili zastupitelé programy na podporu kultury a sportu ve městě Český Krumlov. (ja)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov