aktualizováno 21. 2. 2008

Knihovně přibývají čtenáři

Městská knihovna vykazuje roční nárůst poštu čtenářů, obzvláště dětí do 15 let. V roce 2007 se v knihovně zaregistrovalo 2 841 čtenářů, z toho 644 byly mladí příznivci literatury. Pracovníci knihovny uspořádali 372 seminářů, odborných porad nebo konzultací a připojení k internetu nabídli 3 031 uživatelům. "Potěšitelný je nárůst čtenářů, jak dospělých, tak dětí do 15 let. V souvislosti s akcemi pro veřejnost stoupila i roční návštěvnost. Stoupající trend je nadále sledován v případě využití internetu, zvláště mezi dospělými," konstatuje ředitelka Městské knihovny Karla Votřelová. Za rok doplnila knihovna 5 678 knihovních jednotek a na nákup knih byla využita částka 734 951 korun.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov