aktualizováno 4. 2. 2008

Zápisy do prvních tříd


V Českém Krumlově v lednu probíhaly zápisy do prvních tříd základních škol. Z porady ředitelů škol 30. ledna vyplynulo, že se na území města ve školním roce 2008/2009 otevře 7 prvních tříd. K zápisu přišlo 175 dětí, z nich zatím 24 rodičů požádalo o odklad školní docházky. Do lavic prvních tříd se tedy od září posadí 151 prvňáčků. Ani toto číslo nemusí být konečné, protože rodiče mohou požádat o odklad prakticky než dítě nastoupí do 1. třídy.

Počet prvních tříd a předběžný počet žáků:

Základní škola Počet 1. tříd Počet dětí
Za Nádražím 3 64
T.G.M. 1 23
Linecká 1 14
Plešivec 2 50
Celkem 7 151
Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov