aktualizováno 31. 1. 2008

Rada města na svém pondělním zasedání souhlasila s přípravou projektu "truck parking"

Město Český Krumlov připravuje prostřednictvím své dceřiné společnosti Českokrumlovského rozvojového fondu rozšíření parkovacího systému města o odstavné plochy pro kamiony Město Český Krumlov připravuje prostřednictvím své dceřiné společnosti Českokrumlovského rozvojového fondu rozšíření parkovacího systému města o odstavné plochy pro kamiony. Rada města na svém pondělním zasedání souhlasila s přípravou projektu "truck parking" a dala tak zelenou dalším aktivitám ČKRF při realizaci tohoto záměru.
"Cílem odstavného parkoviště pro nákladní automobily je odlehčit částem města, ve kterých dopravci již několik let parkují kamiony a vytvořit tak pro řidiče prostor se zázemím. Pokud ale chceme docílit toho, aby kamiony parkovaly na kraji města, musíme dopravcům nabídnout i možnost kam mohou nákladní automobily zaparkovat," uvedl ředitel ČKRF Miroslav Reitinger.
Vhodnou lokalitou pro výstavbu parkoviště s kapacitou až 70 nákladních automobilů je území v Domoradicích za objektem Policie ČR. "Volba lokality je logická z více důvodů. Prvním je bezprostřední dostupnost z průmyslové zóny ve městě, druhým skutečnost, že zamýšlené pozemky jsou v majetku města a třetím důvodem je existence inženýrských sítí v dané lokalitě, která navíc splňuje i požadavky na rozlohu areálu," vysvětlil ředitel Reitinger.

Přípravu projektu doprovázejí od počátku konzultace s provozovateli kamionové dopravy, jejichž zkušenosti, připomínky a návrhy jsou při tvorbě projektové úvahy brány v potaz. Architektem zpracovaná studie odpovídá veškerým požadavkům na podobné moderní projekty, a to nejen v České republice ale i v zahraničí. "V areálu by měla být k dispozici myčka, hygienické zázemí pro řidiče a své sídlo by zde mohla i celní správa případně kamionový dopravce," uvedl Miroslav Reitinger.
Realizace projektu a jeho financování bude tématem dalších jednání. "U záměru, jehož náklady byly předběžně vyčísleny na zhruba 44 milionů chceme důkladně zvážit veškeré možnosti financování. Prověříme způsoby čerpání peněž z různých podpůrných fondů. Reálná by mohla být ale i situace, kdy bude osloven privátní sektor. Čeká nás hloubková inventura všech možností," doplnil Reitinger.

Od roku 2004 Českokrumlovský rozvojový fond provozuje a rozvíjí městský parkovací systém. V současnosti jsou hlavní odstavná parkoviště pro osobní vozidla vybavena moderními samoobslužnými technologiemi umožňujícími pohodlné placení parkovného v korunách i eurech. Zákazníci mají možnost platit prostřednictvím magnetických parkovacích karet, Parkoviště jsou nepřetržitě hlídána bezpečnostními kamerami. Elektronický systém navádění vozidel poskytuje parkujícím další službu a informuje je o obsazenosti jednotlivých parkovišť. Celý systém je monitorován a obsluhován z centrálního dispečinku Českokrumlovského rozvojového fondu 24 hodin denně.

V rámci projektu městského parkovacího systému bylo také v roce 2004 otevřeno centrální parkoviště zájezdových autobusů v bývalém areálu ČSAD na Chvalšinské silnici. Podobný komfort poskytovaných služeb, které nabízí již čtvrtým rokem centrální parkoviště autobusů, by mělo v budoucnu poskytovat i odstavné parkoviště pro kamiony v Domoradicích.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov