aktualizováno 23. 1. 2008

Sanace skály Pod Kamenem

V současné době probíhá jednání o sanaci skály Pod Kamenem nad silnicí I. třídy, kterou spravuje kraj. S pomocí Jihočeského kraje město Český Krumlov usiluje o zabezpečení skalního masivu. Ministerstvo dopravy, potažmo Státní fond rozvoje infrastruktury dal předběžný příslib, že se situací budou zabývat a najdou prostředky na sanaci skály. Město Český Krumlov k dnešnímu dni disponuje souhlasy většiny vlastníků pozemků na skále s provedením sanací, chybí souhlasné vyjádření od 2 majitelů. Náklady na sanaci skály Pod Kamenem se pohybují kolem 85 milionů korun.

V Českém Krumlově byla tento týden dokončena sanace skály v Rybářské ulici pod zámkem, která spadala do kompetence Národního památkového ústavu.

V Operačním programu životní prostředí bude město do konce ledna žádat o dotaci na sanaci skalní stěny Svatý Duch v Českém Krumlově (směr Nové Spolí). Celkové náklady na zabezpečení tohoto masivu se budou pohybovat kolem 3,5 milionů korun.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov