aktualizováno 9. 1. 2008

Setkání podnikatelů s představiteli města Český Krumlov a Oblastní pobočkou Jihočeské hospodářské komory

Setkání podnikatelů s představiteli města Český Krumlov a Oblastní pobočkou Jihočeské hospodářské komory Českokrumlovští podnikatelé se včera setkali s představiteli města Český Krumlov, zástupci Oblastní pobočky Jihočeské hospodářské komory (JHK) a hejtmanem Jihočeského kraje. Cílem tradičního novoročního setkání bylo zhodnotit aktivity komory v roce 2007, představit důležité projekty na další rok a utužit spolupráci mezi podnikateli, hospodářskou komorou a samosprávou.

V úvodním slově starosta Českého Krumlova Ing. Luboš Jedlička poukázal na společný zájem podnikatelů, města i hospodářské komory: "S Jihočeskou hospodářskou komorou a s podnikateli v okrese máme společný zájem, a tím je nejen rozvoj našeho města, ale i rozvoj celého Českokrumlovska."

V roce 2007 organizovala hospodářská komora více než 300 různých setkání akcí a seminářů. "V letošním roce plánujeme stejný balíček akcí. V rámci okresu pokračujeme s projekty vzdělávání zaměstnanců a chtěli bychom rozvíjet další spolupráci mezi samosprávou a podnikateli," sdělil předseda oblasti Český Krumlov a místopředseda představenstva JHK Ing. Otakar Veselý.

Hejtman Jihočeského kraje RNDr. Jan Zahradník vyslovil uznání za práci podnikatelů v uplynulém období: "Máme za sebou osmnáct let svobodného života, kdy tu můžeme podnikat. Díky odvaze a investování podnikatelů je v Jihočeském kraji mnoho pracovních míst a práceschopní obyvatelé mají možnost pracovat." Podle Zahradníka se krajská samospráva snaží podnikatelům poskytovat stabilitu a pocit politické jistoty a podporuje komunikační dostupnost kraje, rozvoj energetické soustavy a vzdělávání. "Víme, že je potřeba připravovat vzdělané lidi, ať už na střední či na vysokoškolské úrovni. Stále tu chybí vysokoškolské technické vzdělávání. Náš kraj má velký potenciál zvyšovat vzdělanost a rádi bychom podpořili vznik vědecko-technického parku," doplnil hejtman.

Od 1. listopadu sídlí oblastní pobočka Jihočeské hospodářské komory v budově Městského úřadu Český Krumlov na Kaplické ulici. Předseda oblasti Český Krumlov považuje spojení místa působiště hospodářské komory a městského úřadu za jeden z úspěchů v roce 2007. "Občané i podnikatelé na Českokrumlovsku mají od listopadu jednodušší přístup k potřebným úřadům a mohou vyřešit více věcí pod jednou střechou. V novém sídle jsme realizovali i projekt Czech POINT, který občanům i podnikatelům zjednoduší komunikaci s úřady," upřesnil Veselý.

Co je Czech POINT? Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. V současnosti musí občan navštívit několik úřadů k vyřízení jednoho problému. Czech POINT bude sloužit jako asistované místo výkonu veřejné správy, umožňující komunikaci se státem prostřednictvím jednoho místa tak, aby "obíhala data ne občan". Cílem projektu Czech POINT je vytvořit garantovanou službu pro komunikaci se státem prostřednictvím jednoho univerzálního místa, kde bude možné získat a ověřit data z veřejných i neveřejných informačních systémů, úředně ověřit dokumenty a listiny, převést písemné dokumenty do elektronické podoby a naopak, získat informace o průběhu správních řízení ve vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly minimalizovány požadavky na občany. Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení komunikace se státem. V některých situacích bude stačit dojít pouze na jeden úřad. V konečné fázi projektu by občan mohl své záležitosti vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu. (Více na www.czechpoint.cz.)

Jihočeská hospodářská komora je sdružení podnikatelů ustanovené na základě zákona č. 301/1992 Sb. a č. 259/1996 Sb. o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky. Je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku a působí nezávisle na politických stranách, státních orgánech a orgánech územní samosprávy. Hlavním posláním Jihočeské hospodářské komory je podpora rozvoje podnikatelského prostředí a prosazování zájmů podnikatelů. Má své nezastupitelné místo v oblasti shromažďování a poskytování informací pro podnikatele a v oblasti vytváření neformálních obchodních kontaktů. V současné době nabývá na významu vytváření podmínek pro navazování kooperací i širší obchodní spolupráce s komorami a podnikateli v zemích EU, zejména přímo sousedících s Jihočeským krajem, tedy Rakouskem a Německem.

Setkání podnikatelů s představiteli města Český Krumlov a Oblastní pobočkou Jihočeské hospodářské komory Setkání podnikatelů s představiteli města Český Krumlov a Oblastní pobočkou Jihočeské hospodářské komory Setkání podnikatelů s představiteli města Český Krumlov a Oblastní pobočkou Jihočeské hospodářské komory Setkání podnikatelů s představiteli města Český Krumlov a Oblastní pobočkou Jihočeské hospodářské komory

Setkání podnikatelů s představiteli města Český Krumlov a Oblastní pobočkou Jihočeské hospodářské komory Setkání podnikatelů s představiteli města Český Krumlov a Oblastní pobočkou Jihočeské hospodářské komory

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: