aktualizováno 31. 10. 2007

FK Slavoj Český Krumlov vyhlašuje výběrové řízení

na podnájem nebytových prostor o výměře cca 49,12 m2 v 1.NP objektu Chvalšinská 227 na st.p.č. 2940 v k.ú Český Krumlov za účelem provozování občerstvení na dobu určitou od 2.1.2008 - 2.1.2009 s možností prodloužení.

Kritéria výběrového řízení:

  • nabízená cena za podnájmem /měsíc - váha 55%
  • podnikatelský záměr - váha 45%

Další podmínky:

  • uchazeč předloží výpis z OR, nebo živnostenské oprávnění
  • uchazeč předloží prohlášení, že akceptuje podmínky stanovené vlastníkem objektu a to:
  1. zákaz kouření v nebytovém prostoru, který je předmětem VŘ
  2. zákaz instalace videoloterijních terminálů a hracích automatů
  3. zákaz prodeje tabákových výrobků

Uchazeč bere na vědomí, že:

- objekt Chvalšinská č.p. 227 je ve vlastnictví města Český Krumlov a je umístěn ve sportovní zóně. Podnikatelský záměr by měl akceptovat zejména potřeby sportovců včetně mládeže.
- souhlas s podnájmem podléhá schválení Rady města Český Krumlov.

FK Slavoj Český Krumlov si vyhrazuje právo VŘ bez udání důvodů zrušit.

Prohlídka nebytových prostor je možná po telefonické domluvě na tel.: 380 711 167

Písemné nabídky v zalepené obálce zřetelně označené " Výběrové řízení na podnájem Chvalšinská 227" zasílejte na adresu :
FK Slavoj Český Krumlov, Chvalšinská 227, 381 01 Český Krumlov případně odevzdejte v kanceláři klubu na téže adrese do 23.11.2007 do 12:00. Nabídky doručené po tomto termínu budou vyřazeny.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: