aktualizováno 9. 10. 2007

Naučné panely Vyšný

Naučné panely Vyšný Na území bývalého vojenského cvičiště v oblasti Vyšný odhalili zástupci správy CHKO Blanský les a Ekocentra Šípek naučné panely. Interaktivní informační tabule vypráví příchozím tajemství o geologické skladbě území a o výskytu vzácných živočichů a rostlin v této jedinečné lokalitě. Panely nejsou primárně určeny jenom pro dospělé, ale formou hry mohou objevovat taje přírody i děti. Slavnostního odhalení panelů se zúčastnila i místostarostka Jitka Zikmundová. Projekt Síť vzdělávacích center v chráněných krajinných oblastech České republiky je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem.
Území bývalého vojenského cvičiště je domovem mnoha vzácných druhů rostlin a živočichů, které jinde z naší krajiny vymizely nebo jsou zánikem ohroženy. Druhovou bohatost tohoto území ovlivnilo vápencové podloží a rozmanité zemědělské využívání v minulosti. Pozemky cvičiště patřily ještě ve 30. letech 20. století ke statku Nový Dvůr (Neuhof). Tvořila je pestrá mozaika pastvin, luk a polí, která byla protkána cestami, místy lemovanými alejemi. Od druhé světové války do roku 2006 bylo území využíváno armádou, což zapříčinilo změny v krajině. V roce 2006 bylo právo hospodařit s jižní částí bývalého vojenského cvičiště převedeno na Agenturu ochrany přírody a krajiny ČR, jejímž regionálním pracovištěm je Správa CHKO Blanský les.

Naučné panely Vyšný Naučné panely Vyšný Naučné panely Vyšný

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: