aktualizováno 4. 6. 2007

Veřejnost se může vyjádřit k rozvojovému programu kraje


Veřejnost se může vyjádři k rozvojovému programu kraj Ještě do 14. června se může veřejnost vyjádřit k návrhu Programu rozvoje Jihočeského kraje na období 2007-2013, který je zveřejněn na stránkách www.kraj-jihocesky.cz. Jedná se o střednědobý strategický dokument, definující výchozí stav a stanovující strategické cíle pro jednotlivé oblasti života regionu. Veřejnost může své náměty, připomínky a reakce zaslat buď poštou odboru regionálního rozvoje, územního plánování, stavebního řádu a investic, Krajského úřadu Jihočeského kraje a nebo na e-mail:prk@kraj-jihocesky.cz. Po jejich zpracování bude dokument předložen orgánům Jihočeského kraje k projednání a schválení. Strategickým partnerem při pořízení návrhu tohoto dokumentu byla na základě výběrového řízení Vysoká škola ekonomická Praha, jednotlivé části konzultovaly i KP projekt, spol. s.r.o., Regionální rozvojová agentura RERA a. s. a Jihočeská agentura pro podporu podnikání o.p.s. Nyní zároveň probíhá také posuzování vlivu této strategické koncepce na životní prostředí (SEA) podle příslušných právních norem.
Program rozvoje Jihočeského kraje bude samospráva kraje každoročně vyhodnocovat a aktualizovat prostřednictvím ročního realizačního dokumentu.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: