aktualizováno 30. 5. 2007

Novodobrkovický osadní výbor se už řídí jednacím řádem

První osadní výbor zřídilo zastupitelstvo Českého Krumlova pro část Nové Dobrkovice. Pět jeho členů se bude řídit jednacím řádem pro osadní výbory, který zastupitelé schválili koncem května. Upravuje přípravu, obsah jednání, způsob usnášení a náležitosti rozhodování. Rovněž stanoví, že osadní výbor je za svou činnost odpovědný zastupitelstvu, jež ho může zrušit, když šest měsíců nebude vykazovat žádnou aktivitu. Je předpoklad, že v případě Nových Dobrkovic takový konec nehrozí, neboť od jeho zřízení iniciovali sami občané, kteří si od jeho fungování slibují zlepšení komunikace s městem a více pozornosti vedoucí k řešení jejich problémů a potřeb.
Osadní výbory mají možnost předkládat zastupitelstvu, radě a výborům návrhy k rozvoji jejich části města, k rozpočtu a vyjadřovat se k záležitostem týkajících se občanů této části a z městského úřadu dostávat informace související s jejich osadou.

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: