aktualizováno 30. 1. 2007

1.1.2008 zaniká povolení k odběru a vypouštění vod

KAŽDÝ, KDO ODEBÍRÁ PODZEMNÍ NEBO POVRCHOVOU VODU NEBO KDO DO TĚCHTO VOD VYPOUŠTÍ ODPADNÍ VODU,
MUSÍ MÍT POVOLENÍ VODOPRÁVNÍHO ÚŘADU

..Užíváte vodu například jako:

  • fyzická osoba - odběr vody k zalévání zahrady či k napájení drobného zvířectva, vypouštění odpadní vody z domovní čistírny odpadních vod?

  • živnostník - odběr vody pro zahradnictví, vypouštění předčištěných odpadních vod z technologií, myček aut, penzionů, malých čistíren odpadních vod?

  • zemědělec - odběr vody k zavlažování či k napájení zvířat?

  • rybníkář - odběr vody pro napouštění rybníků, sádek, líhní, vodních nádrží?

  • provozovatel veřejného koupaliště - odběr či vypouštění vody?

  • provozovatel lyžařského areálu - odběr vody k výrobě sněhu vodními děly?

K takovému nakládání s vodami musíte mít platné povolení vodoprávního úřadu.


Povolení není třeba, pokud se k odběru povrchové vody nevyužívá technické zařízení. Povolení není nutné ani tehdy, pokud je voda dodávána nebo odváděna jinou osobou (vodárenskou či kanalizační společností, obcí apod.).


Ten, kdo odebírá povrchovou nebo podzemní vodu nebo kdo do těchto vod vypouští odpadní vodu bez příslušného povolení, vystavuje se pokutě, která může činit:

  • u fyzické osoby až 50 000 Kč
  • u právnické osoby nebo fyzické osoby podnikající až 10 000 000 Kč


Ke dni 1. ledna 2008 zanikne platnost těch povolení k odběru povrchových nebo podzemních vod, která byla vydána a nabyla právní moci do 31. prosince 2001.

Povolení vydaná po 1. lednu 2002 platí i nadále.

Povolení k odběru podzemní vody ze zdroje určeného pro individuální zásobování jednotlivé domácnosti pitnou vodou nezanikají.

Pokud si nejste jisti, kontaktujte vodoprávní úřad na Vašem obecním úřadu
nebo volejte bezplatně infolinku infolinka 800 101 197.

www.zanikpovoleni.cz
(zdroj: Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí)

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: