aktualizováno 24. 8. 2005

Český Krumlov - dny evropského historického dědictví

9. - 18. září 2005

V září se každoročně otevírají v rámci (European Heritage Days, dále EHD) nejširší veřejnosti brány nejzajímavějších památek, budov, objektů a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti, nebo zcela nepřístupné.

Cílem této akce je hledání cest ke kořenům naší, evropské i světové civilizace. Proto jsou v rámci EHD pořádány nejrůznější doprovodné akce - přednášky, koncerty, městské slavnosti, ale i soutěže a další kulturní programy. Proto jednotlivé země nebo i města vyhlašují svá národní témata, jejichž prostřednictvím obracejí pozornost organizátorů i návštěvníků na různorodé fenomény přírodního a kulturního dědictví. Hledání identity jedince žijícího v 21. století ve stále více se globalizujícím světě - to je to, čemu EHD přispívají, a proto se těší stále vzrůstající oblibě a většímu zájmu. V Č. Krumlově se uskuteční od 9. do 11. a 17. září.

Akce celoměstského charakteru

• Den s handicapem - den bez bariér
smyslem akce je na dva dny zpřístupnit vybrané kulturní památky návštěvníkům se
zdravotním postižením za pomoci asistentů a provizorních nájezdů, bohatý kulturní program
10. a 11. 9. v historickém centru města, vstup zdarma

Zpřístupněné památky v Českém Krumlově

• Klášter Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou, Latrán 50
vybrané prostory
otevřeno 10. a 11. 9. 10.00 -17.00 h, vstup zdarma
• Regionální muzeum v Českém Krumlově, Horní 152
otevřeno 10. a 11. 9. 10.00 - 17.00 h, snížené vstupné - dospělí 20 Kč, děti 10 Kč,
v rámci Dne s handicapem - handicapovaní a jejich průvodci vstup zdarma
• Bývalá prelatura, Horní 155
památka běžně nepřístupná veřejnosti
otevřeno 10. a 11. 9. 10.00 - 17.00 h, vstup zdarma
doprovodný program - restaurování nástěnných maleb
• Kaple sv. Martina v Městském parku
památka běžně nepřístupná veřejnosti
otevřeno 17. 9. 10.00 - 18.00 h, vstup zdarma
doprovodný program - koncert Smyčcového orchestru Český Krumlov v 17 h
• Měšťanský dům, Soukenická 41
památka zcela uzavřená veřejnosti
otevřeno 10. a 11. 9. 10.00 - 17.00 h, vstup zdarma
• Roubený dům, Rooseveltova 66
památka běžně nepřístupná veřejnosti
9. - 11. 9. 12.00 - 19.00 h, vstup zdarma
• Státní hrad a zámek Český Krumlov, Latrán
památka běžně přístupná veřejnosti
otevřeno 10. a 11. 9. 9.00 - 12.00 h a 12.30 - 16.00 h, běžné vstupné
doprovodný program
- Bellarie v zámecké zahradě, památka běžně nepřístupná veřejnosti
otevřeno 12. 9. 10.00 - 12.00; 13.00 - 16.00 h, vstup zdarma
- Renesanční dům, veřejnosti běžně nepřístupný
otevřeno 10. a 11. 9. 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16 h
vstup zdarma, ale pouze s volnou vstupenkou (k dostání u pokladny) - max. počet na prohlídku je 25 osob
- Den s handicapem, 10. a 11. 9.
pro postižené a registrované návštěvníky na konkrétní čas, max. 7 vozíčkářů s doprovodem,
celkem 25 osob
II. prohlídková trasa 10.00 - 15 h každou hodinu mimo poledne, vstup zdarma
Barokní divadlo 10.00 a 14.00 h, vstup zdarma

2. ročník ARS MAGNA 2005 Český Krumlov
Umění a duchovní vědy probouzejí památky

Setkání umělců, vědců a filosofů v rámci Dnů EHD pořádá krumlovská agentura Arteco-B.M. ve spolupráci s městem Český Krumlov, vstup zdarma.

Festival Ars Magna poodhalí jaká tajemství se skrývají v architektuře, ve výtvarných symbolech a krajině Českého Krumlova, exkurze, přednášky a koncerty přiblíží historická fakta i esoterní myšlení středověku a renesance, jejichž odkazy nás provázejí dodnes.

Všechny aktivity se uskuteční v nově zrestaurovaném gotickém sále bývalé Prelatury, který je zpřístupněn zatím pouze v těchto třech dnech.

Výstava:
Jiří Bloch, Jiří Olšan: Staré českokrumlovské vývěsní štíty a firemní nápisy

Hra
"Magický čtverec" - procházka městem s otevřenýma očima, hra o knižní ceny
(připravili Hana Kodičková a Libor Koudela)

Pátek 9. 9.
18.00 Jiří Bloch, Jiří Olšan: Staré českokrumlovské vývěsní štíty a firemní nápis, přednáška
20.00 Hana Blochová: Mariánské obrazy na krumlovských domech a ženský princip v archetypu, přednáška

Sobota 10. 9.
10.00 Jan Kočnar: Osobnosti kulturně-esoterní historie Č. Krumlova, přednáška
11.30 Petr Pešek: Živel ohně - historie kamnářství na Českokrumlovsku, přednáška

15.00 Jiří Bloch: Vývoj městského opevnění v Hradební ulici, vycházka
16.00 Jan Kočnar: Zajímavosti kulturně-esoterní historie Č. Krumlova, vycházka po městě
18.00 Jan Hanzal: videoprojekce (Český Krumlov a esoterika)
20.00 KVINTERNA: Hildegard z Bingen a mystické písně středověkých klášterů, koncert středověké hudby s projekcí

Neděle 11. 9.
10.00 Petr Pešek, Josef Krause: Geomantické systémy v Českém Krumlově, přednáška
11.30 Petr Pešek, Josef Krause: Obnova přírodního chrámu Č. Krumlova, nové poznatky, vycházka po městě

15.00 Jana Pešková: Tajemství krumlovské zámecké věže, přednáška
16.30 Jana Pešková: Tajemství krumlovské zámecké věže, prohlídka věže

Během akce nabídka duchovní a esoterní literatury nakladatelství ONYX.

Další další informace o EHD na www.ehd.cz

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov