aktualizováno 30. 5. 2024

Vedení města diskutovalo s občany Vyšného o aktuálních projektech a podnětech

Ve čtvrtek 23. května se konalo další z pravidelných setkání vedení města s občany, tentokrát v části města Vyšný. Starosta a místostarostové města diskutovali s obyvateli o různých tématech týkajících se rozvoje a zlepšení životních podmínek v této lokalitě.

Hlavní body setkání

Dopravní bezpečnost

Občané navrhli snížení rychlosti na hlavní silnici přes sídliště Vyšný na 20 km/h. Starosta vysvětlil, že komunikaci nelze označit jako obytnou zónu, jde o hlavní silnici.

Výstavba chodníků

Obyvatelé vznesli podnět na realizaci chodníku okolo kasáren, který často využívají občané a návštěvníci Kletě. Místostarosta Zbyněk Toman uvedl, že se připravuje zpevnění chodníku na druhé straně směrem od vlakového nádraží na Kleť.

Setkání s občany ve Vyšném, zdroj: oKS

Městská hromadná doprava

Bylo upozorněno na nedostatek autobusových spojů do Vyšného. Vedoucí odboru dopravy Jan Sládek informoval, že se řeší zintenzivnění MHD do této oblasti.

Infrastruktura

Občané poukázali na stezku přes areál kasáren a nedostatečnou dopravní infrastrukturu ve Vyšném. Místostarosta Robin Schinko zmínil možnosti zkapacitnění komunikací a budoucí napojení na severní obchvat.

Revitalizace areálu kasáren

Diskutovalo se o časovém harmonogramu a rozsahu revitalizace areálu bývalých kasáren. Místostarosta Zbyněk Toman uvedl, že realizace probíhá podle územní studie, informoval také o plánech na výstavbu nového bytového domu  a dalších projektech, včetně výstavby rodinných domů a využití vševojskového skladu.

Údržba zeleně

Starosta informoval, že údržba areálu kasáren je nákladná, ale postupně se odstraňují železné pozůstatky a prostor byl pronajat pro chov koní.

Dalšími tématy byly například nedostatečná kvalita údržby zeleně, chybějící kanalizace a chodníky, plánovaná výstavba v chráněné krajinné oblasti, údržba veřejných prostor a infrastruktury.

Vedení města se zavázalo pokračovat v diskuzích s občany a postupně řešit jejich podněty a připomínky.

Setkání s občany ve Vyšném, zdroj: oKS

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: