aktualizováno 1. 7. 2022

Užívání odpadkových košů

Odbor životního prostředí a zemědělství městského úřadu v rámci kontrol zaznamenává zneužívání odpadkových košů v centru města ze strany především podnikatelských subjektů.

Odpadkové koše, které jsou umístěny na veřejných prostranstvích města Český Krumlov slouží výhradně pro odkládání drobného odpadu souvisejícího s pobytem osob na veřejných prostranstvích. Uvedené ustanovení je obsaženo v Obecně závazné vyhlášce města Český Krumlov č. 04/2021, o stanovení obecního systému odpadového hospodářství na území města Český Krumlov /článek 6 odst. 1, písm. d)/.

Odložení jiného odpadu je kvalifikováno jako porušení obecně závazné vyhlášky. Za toto odložení odpadu může být uložena pokuta až do výše 100 000 Kč.

Tímto apelujeme na podnikatelské subjekty i fyzické osoby, aby dodržovaly výše uvedené ustanovení obecně závazné vyhlášky.

Odpadkové koše, zdroj: oKSOdpadkové koše, zdroj: oKSOdpadkové koše, zdroj: oKSOdpadkové koše, zdroj: oKSOdpadkové koše, zdroj: oKS

Icons from Freepik - www.flaticon.com are licensed by CC 3.0 BY

Město Český Krumlov

Nastavení soukromí:

Soubory cookie používáme ke shromažďování a analýze informací o výkonu a používání webu, zajištění fungování funkcí ze sociálních médií a ke zlepšení a přizpůsobení obsahu. Pro některé účely zpracování takto získaných údajů je vyžadován Váš souhlas, který nám udělíte kliknutím na volbu „Souhlasím se vším“. Své preference můžete snadno upravit kliknutím na volbu „Podrobné nastavení“.

Povolujete: